Problemformulering
Hvordan var levevilkårene på landet i perioden 1870-1900, og hvordan blev de skildret i dansk litteratur?

Redegør for levevilkårene på landet i Danmark i perioden ca. 1850- 1900.

Foretag en analyse og fortolkning af Henrik Pontoppidans novelle Vandreren (1887) med fokus på, hvordan levevilkårene på landet blev skil- dret i litteraturen.

Foretag en kildekritisk analyse af Jeppe Aakjærs artikel Et Karlekammer og Carl Wester- gaards Leder i Tyendebladet med fokus på at belyse levevilkårene på landet, husmænd og tyendes levefor- hold og rettigheder. Vurder, hvilke årsager der medvirkede til en forbedring af levevilkårene.

Indledning
Emnet sociale vilkår på landet er et utrolig vigtigt emne fordi det har været med til at skabe ramme for de forhold der er i dag. Den måde tingene blev ændret på og den kamp de kæmpede, hvis ikke de havde gjort det dengang tilbage i tiden havde det måske stadig set ud som det gjorde dengang.

I denne opgave skal der undersøges hvordan levevilkårene var på landet i år 1870-1900, og hvordan de blev skildret i den danske litteratur.

I denne opgave skal der også foretages en analyse og fortolkning af novellen Vandreren (Henrik Pontoppidan) der skal også foretages en kildekritisk analyse på de to tekster Leder i tyendebladet (Carl Erik Westergaard) og Et Karlekammer (Jeppe Aakjær).

Selve opgaven falder i 4 hovedafsnit.

I det første hovedafsnit bliver der redegjort for levevilkårene på landet i Danmark i perioden 1850-1900. I dette afsnit bliver der fortalt om de forskellige klasser i hierarkiet og om hvordan de forskellige blev behandlet.

I andet hovedafsnit bliver der foretaget en analyse og fortolkning af novellen vandreren. I dette hovedafsnit er der 3 underafsnit også. I under- afsnittene lyder overskrifterne således: Den litterære periode,

Præsentation af forfatteren og resume af novellen, formelanalyse af novellen vandreren. I 3. og 4. hovedafsnit bliver der foretaget en kildekritisk analyse af artiklerne et karlekammer og leder i tyendebladet. Udover det er der også et afsnit med en vurdering af hvilke årsager der har været medvirkende til at gøre en forskel og et afsnit med en opsummerende konklusion.

Indholdsfortegnelse
Indledning
Begrundelse for valg af emne Fremgangsmåde og metoder
Redegørelse
De forskellige klasser Levevilkårene
Analyse og fortolkning af novellen Vandreren
den litterære periode
Præsentation af forfatteren og resume af novellen Formelanalyse af novellen vandreren
Kildekritisk analyse af artiklen et karlekammer Den kildekritiske analyse
Kildekritisk analyse af Leder i tyendeblandet Den kildekritiske analyse
Vurdering
Hvordan skete der reelt en ændring? Hvad har disse tekster gjort?
Konklusion
Sammenfatning af problemformuleringen
Litteraturliste

Uddrag
Novellen vandreren er skrevet med en 3. persons fortæller og fortælleren er alvidende med be- grænset syn. Det er alvidende med begrænset sy fordi vi ikke kommer ind i hovedet på konen vi ser det kun fra vandrerens synsvinkel.

Der er 3 personer med i novellen: Else, Kathrine og Vandreren:

Else er en gammel kone på 84 år, hvilket var en meget speciel alder at have dengang fordi mange døde tideligt grundet de blev slidt op af arbejde. Hun er en kvinde og hun har lagt i sengen grundet hendes alder i 8 år (side 5 linje 17).

Selvom at hun er så gammel er hun ikke syg, hun er frisk som enhver anden. Hun har været et rapt fruentimmer hele sit liv og har fået mange børn, dog er ingen af børnene der nu til at passe hende (side 6 linje 2).

Else er en meget kristen kvinde, hun tror at det Vor Herre der kommer og tager hende da vandreren kommer på besøg (side 5 linje 22).

Kathrine er husmandskonen. Hun er en tung kvinde med et udtørret ansigt og et magert bryst. har et barn på armen som er Udfra beskrivelserne cirka 3-4 år gammel. Hun hjælper Else meget, hvilket viser at hun er en meget sympatisk og hjælpsom dame.

Vandreren er formodentligt højtudannet og intellektuel radikal mand.

Det kan ses i teksten fordi undrer sig over at Else er sengeliggende og stiller spørgsmål til mange ting. Vandreren tænker også meget over hvordan forholdene er og hvordan tingene forholder sig. Der er ingen direkte beskrivelse af ham, kun indirekte.

Elses hus ligger meget ene oppe på nogen bakker. Jorden er fyldt med små sænkninger hist og her. Det ligger skjult bag et stengjærde som var bygget på en specielt måde, hvilket gjorde at det tiltrak vandrerens opmærksomhed.