Kondition | Rapport Biologi

Indholdsfortegnelse
Teori
Kondital for kvinder

Forsøgsbeskrivelse
- 1 forsøg
- 2 forsøg

Resultater
- Forsøg 1
- Forsøg 2

1. Hvordan forklares variationen i puls gennem forsøg 1?

2. Kondital kan beskrives med formlen: K = (V_O2*1000)/m . Brug denne formel til, at beregne din maksimale iltoptagelse (Vo2).

3. Figur 1 viser sammenhængen mellem puls, maksimal iltoptagelse og arbejdseffekt. Brug figuren til at finde arbejdseffekt på sidste måling i forsøg 1.

4. Mennesker har en makspuls, som er svarende til deres alder. Hvordan udregnes denne? Hvad er din ca. makspuls?

5. Find den maksimale arbejdseffekt.
- Bilag 1
- Bilag 2
- Bilag 3

Uddrag
Kondition er en af kroppens evner til at optage, transportere og udnytte ilt, og er en måde, hvor man kan nå målet for kroppens evne til at arbejde med høj fysisk aktivitet i længere tid.

Når vi indånder luft, bliver det ført ned i vores lunger. Derefter bliver luften transporteret videre til blodbanen gennem de små blodkar, som er i vores lunger.

I vores blod transporterer de røde blodlegemer størstedelen af ilten rundt i vores kroppe. Ved hjælp af vores hjerte bliver det iltede blod pumpet ud i vores kroppe, og giver dermed ilt til vores celler, som vi bruger til at producere energi.

Minutvolumen er mængden af blod, som vores hjerte kan pumpe rundt pr. minut. Minutvolumen afhænger af vores hjertes slagvolumen og pulsen.

Slagsvolumen er mængden af blod vores hjerte presser ud pr. slag. Hvis man så derfor gerne vil ændre sit kondital, skal man altså forbedre sin slagsvolumen eller tabe vægt.

Kondital er kroppens maksimale iltoptagelse divideret med kropsvægten. Måder du kan måle dit kondital på, er for eksempel ved intervalløbetest eller en coopertest.

Hvis man gerne vil forbedre sine kondital, er det ikke så meget med hvilken sport som man dyrker, men så længe man laver dynamisk arbejde med de store muskelgrupper ved høj puls, så kan du forbedre dit kondital.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu