Kondition | SRP | 10 i karakter

Indledning
Kondition har en stor indflydelse på folk. I størstedelen af idrætsgrenene spiller udholdenhed og kondition en væsentlig rolle.

Derfor er det meget vigtigt at have en forståelse for, hvordan aerobe processer anskaffer energi til musklerne og hermed også, hvordan hjertet, lungerne og kredsløbet leverer ilt til musklerne.

Sidst og ikke mindst er kondition også meget relevant i dagligdagen. Undersøgelser viser, at unge danskere får dårligere og dårligere kondition. Her er det interessant at se, hvordan udviklingen forløber.

I hverdagen er fysisk aktivitet vigtigt. Den har en stor betydning for, hvordan vores hjerne fungerer. Kroppen har godt af at bevæge sig.

Bl.a. bliver musklerne større, blodcirkulationen er bedre i kroppen, og hermed er hjertets slag mere effektive. Når musklerne er aktive, udnytter de også en del energi

hvilket også medfører en højere forbrænding af fx. fedt og sukker. Sådanne positive ændringer i kroppen kan således bidrage til at holde udvikling af livstilssygdomme væk.

Denne opgave vil lægge fokus på kondition og hermed komme ind på mange fysiologiske forklaringer på, hvordan kondition fungerer.

Matematikken bag Coopertest og Yoyo test vil der blive redegjort for. Herefter vil der blive anvendt statistiske fordelinger for at give en forklaring på kondition i et praksis.

En opstilling af et træningsprogram fordelt på 8 uger, hvor det går ud på at en ung mand skal forberede sig kondital, vil derefter blive vist.

Afsluttende vil der diskuteres og vurderes på testresultaterne ud fra relevant litteratur. Hermed også give en forklaring på den evt. samfundsfaglige del af idræt, hvor bl.a. rygning medfører dårlig kondition.

Indholdsfortegnelse
SRP- Kondition 0
Abstract 2
Indledning 4
Kondition 4
Lav, Moderat og Høj intensitet træning 6
- Lav intensitet træning 6
- Moderat intensitet træning 6
- Høj intensitet træning 7
Lunger - herunder kredsløbet 7
Hjertets Kredsløb 8
Hæmoglobin 8
Energiomsætning 9
Anaerob energifrigørelse 9
Aerob energifrigørelse 9
Energiomsætning under fysisk aktivitet 10
Kredsløbet - under fysisk aktivitet 11
Matematikken bag Cooper Testen & Yoyo-testen (bip-testen) 12
En matematisk forklaring på normalfordelingen og dens brug 12
Forholdet mellem standardnormalfordeling & normalfordeling 17
Kondital på 3.V og 3.Y i 2018 på Helsingør Gymnasium -sandsynlighed i praksis 19
Samfundsfaglig diskussion af idrætsdelen - Hvorfor har idrætsklassen langt højere og bedre kondital i forhold til andre klasser? 22
Mit 8 ugers fordelte træningsprogram 24
Fysiologiske forandringer efter træningsprogrammet 31
Fejlkilder i datasættet 31
Konklusion 32
Litteraturliste 32
Bilag 34
Maple beregninger 39

Uddrag
Hjertets Kredsløb
Hjertet er en muskelpumpe, der sidder ved brystet. Hjertet består både af en højre og venstre side.

Både på den højre og venstre side af kammeret findes arterier, og der findes hjertepumpekamre altså ventrikler. Altså kan hjertet opdeles i et lungekredsløb og et legemskredsløb.

Det højre atrium modtager det filtrerede blod fra kroppen, hvorefter det pumpes ind til høre ventrikel, herfra pumpes det ud til lungerne.

Herfra iltes blodet og bringes tilbage til den venstre ventrikel af hjertet, hvorved det via venstre atrium føres ud i kroppen. Blodet føres ikke den anden vej, hvilket skyldes, der er nogle klapper mellem hvert kammer i hjertet. Se Bilag 5.

Blodet, som er blevet iltet, føres nu rundt i kroppen via arterierne, hvorfra blodet når hen til kapillærerne11. Dette er bl.a. hvor vandet vandrer op

men det virker også som et punkt, som sammenholder både atrierne og venerne. Ilten udveksles med CO2 og samtidigt sker en udveksling af affaldsstoffer, hvor molekylerne spredes fra høj til lav koncentration, og af næringsstoffer.

Når disse udvekslinger er sket, ryger blodet tilbage mod hjertet via venerne.12 Ved lungerne afgives affaldsstoffer fra blodet. Lungerne optager herefter ilten, hvor den inde ved de indre organer og muskler afgiver ilten.

De indre organer og musklerne optager så affaldsstofferne, som de viderebringer ud til lungerne, og som så udåndes. Hvordan leveres O2 til musklerne og organerne så?

Hæmoglobin
Hvad er hæmoglobin? Hæmoglobin er et protein, som leverer ilt ud til kroppen. Bindinger mellem ilt og hæmoglobin er meget svage og derfor bliver ilten bundet til hæmoglobin i lungerne, og det bliver så frigivet ud i vævene.

Som gennemsnit er hæmoglobinkoncentrationen på omkring 150 gram pr. liter blod, men det er et forskelligt tal alt efter kroppen. Hæmoglobin kan have forskellige farver alt efter hvor mange molekyler af O2, det har bundet til.

Det iltede blod plejer at være lysere, når hæmoglobin lige har modtaget ilt molekylerne, men når hæmoglobin har afgivet 25% af sin O2, bliver det iltede blod mørkere.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu