IØ | Terminsprøve 2020 | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
Opgave 1 3
- a) Beregn på basis af bilag 1 indeks for udviklingen i transport ved forskellige transportformer indenfor Danmark. Indeksberegningen skal tage udgangspunkt i 1990=100. 3

- I bilag 2 kan du se et eksempel på prisdannelsen på indenrigsflyvning (København-Aalborg) og udenrigsflyvning (København-London). Udgangspunktet er samme pris uden afgift (600 kr.) og samme afgiftsforhøjelse (100 kr.). Aflæs ligevægtspriser før og efter en afgiftsforhøjelse på indenrigs- og udenrigsfly. Forklar herefter hvorfor afgifterne virker forskelligt på indenrigs- og udenrigsruter. 4

Opgave 2 5
2.1 Analyser på baggrund af bilag 3 årsagerne til den forventede økonomiske vækst i Danmark i 2020. 5
- Årsag 1 5
- Årsag 2 5
- Årsag 3 6

2.2 a) Med udgangspunkt i din analyse i opgave 2.1 samt bilag 4 og 5 skal du vurdere fordele og ulemper ved at lempe finanspolitikken. 7

b) Diskuter om det i den nuværende økonomiske situation kunne være hensigtsmæssigt, at staten øger grønne investeringer med 10 mia. kr. jf. målet om 70% reduktion af CO2-udledningen i 2030. Finansieringen sker gennem øgede passagerafgifter på flyrejser på 10 mia. kr. Inddrag overvejelser om 7

- multiplikatorernes størrelse 7

- finanseffekt 7

Opgave 3 8
Folketinget har med alle partier (undtagen Nye Borgerlige og LA) vedtaget en ny klimalov om 70% reduktion af CO2-udledningen i 2030. Det er kun målet man har vedtaget. Den endelige udformning med miljøpolitiske instrumenter er (pr 1. marts 2020) endnu ikke på plads. Du får som miljø-økonomisk rådgiver for regeringen til opgave at skrive et notat på maksimalt 600 ord. Notatet skal indeholde en præsentation af egnede tiltag og en vurdering af konsekvenser af disse tiltag. Skriv notatet med udgangspunkt i bilagene 6, 7, 8 og 9 samt dine besvarelser af opgave 1 og 2. Notatet skal indeholde vurderinger af: 8
- påvirkning af udvalgte økonomiske mål 8

- fordelingsmæssige virkninger 8

- betydning for konkurrenceevnen 8

Uddrag
Ud fra grafen jeg har udarbejdet, kan man se at transport med busser, toge og personbiler et steget i følgende periode.

Transporten for fly og skibe er faldet i de løbende årrækker, Transport med skib er faldet drastisk med næsten et fald på 50%, hvor at transporten med fly er faldet med 30%.

Men på trods af det store fald i skib transport er brugen af transporten stigende igen, da den var helt nede på omkring indeks 25 i 2012, og nu er oppe på ca. indeks 50.

Flytransporten derhen er ikke begyndt at stige endnu og er stadig i gang med at falde. Brug af bil og tog er i Danmark steget med næsten 30%

hvor at transport i form af bus kun er steget med 10%. det ses også tydeligt på grafen at transport af bil og tog begynder at stige drastisk omkring 1996.

Man kan udover det også se at personbiltransporten begynder at stige meget i omkring 2010. Dette kan blandt andet skyldes at biler er blevet billigere igennem årende

både på grund af konjektur, men også politiske tiltag, som et lettelse afgifter på personbiler fx .

Generelt set har udviklingen i perioden 1990 til 2018 været stigende, som kan ses i figuren nedenfor

---

Man ser i bilag 2 at ligevægtsprisen uden afgiften lå på 600 kr. for udenrigs- og indenrigsruter.

Hvis begge typer flyrejser får afgiftsforhøjelser på 100 kr. vil det først og fremmest øge virksomhedens omkostninger

men det vil også føre til at virksomhederne vil blive nødt til at sætte priserne op, og det kommer til at medfører at udbudskurven kommer til at parallelforskydes op.

Som det forventes i bilag 2 vil den nye ligevægtspris være ens for de to forskellige typer flyrejser, fordi at prisen skulle være den samme.

I dette tilfælde er det sådan at de to rejsetyper har to forskellige ligevægtspriser, som er heldholdsvis 680 for udenrigsruter og 630 for indenrigsruter.

Hvis man ser på efterspørgselskurven, kan vi blandt andet så at indenrigsruterne er en priselastisk vare

hvor at udenrigsruten ikke er, fordi at efterspørgselskurven for indenrigsruter er flad imens at efterspørgselskurven for udenrigs er relativt stejl.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu