Unges cigaretforbrug | Terminsprøve i IØ | 10 i karakter

Opgavebeskrivelse
Opgave 1
1.1
Beregn, på baggrund af oplysningerne i bilag 1, priselasticiteten for unges cigaretforbrug i perioderne 1990-2004 og 2004-2018:

1.2.
Den danske regering overvejer med inspiration fra Norge at indføre en drastisk afgiftsstigning på cigaretter. Forklar konsekvenserne af en sådan afgiftsstigning:
- Effekten på de offentlige finanser:
- Adfærdsændringen hos unge rygere:
- Fordelingsvirkningen:

1.3
Regeringen planlægger at lægge en afgift på x kroner på en vare.
- Forklar hvilket diagram i bilag 4 der viser effekten:
- Forklar hvorledes afgiften påvirker forbruger- og producentoverskuddet:

Opgave 2
2.1
Analyser på baggrund af bilag 5 årsagerne til den økonomiske vækst i Norge i 2018:

2.2
Diskuter med udgangspunkt i den aktuelle konjunktursituation i Norge fordele og ulemper ved en ændring af arbejdstiden. Kom herunder ind på vækst, konkurrenceevne og løndannelse i Norge:

Opgave 3
Du er ansat i Norges Bank (den norske nationalbank) og er blevet bedt om at udarbejde et notat på maksimalt 600 ord til den norske regering. Skriv notatet med udgangspunkt i bilag 5, 6, 7, 8 og 9:

Uddrag
På baggrund af mine beregninger foroven er priselasticiteten for unges cigaretforbrug i den givne periode 1990-2004 -1,52.

Priselasticiteten er derfor over -1, og det vil sige at efterspørgslen er hermed elastisk, det vil sige, at den procentvise mængdeændring er større end den procentvise prisændring.

I perioden stiger prisen fra 47,5-71 NOK., hvilket er svarende til en stigning på omkring 50%, og antallet af solgte cigaretter falder fra 720-180 millioner stykket, dette vil være svarende til et fald på omkring 75%.

I mine beregninger foroven kan man også se at priselasticiteten for unges cigaretforbrug i periode 2004-2018 -1,48.

Da priselasticiteten i dette tilfælde er over -1, ligesom unges cigaretforbrug i perioden 1990-2004 er efterspørgslen ligeledes også elastisk, det vil sige, at den procentvise mængdeændring er større end den procentvise prisændring.

---

Fordelingsvirkningen går dette tilfælde ud på, om der vil være en ændring i de forskellige indkomstgrupper, hvis denne afgift kommer.

Afgiftsstigningen vil gøre, at priserne på cigaretterne vil være den samme for alle indkomstgrupper, da de stigende priser på cigaretterne gør, at at alle cigaretter næsten koster det helt samme.

Dette betyder at desto lavere indkomst man har desto hårdere vil det gå ud over ens indkomst, hvis man ryger.

Omvendt hvis du har en forholdsvis stor indkomst, så vil procentdelen af din indkomst ikke blive ramt lige så hårdt, som dem med en lavere indkomst.

Afgiftsstigningen for lavindkomstfamilier kan dog være positivt, da denne indkomstgruppe vil blive ramt hårdest af afgiftsstigningen, og det kan medfører, at flere lavindkomstfamilie muligvis vil stoppe med at ryge.

I bilag 2 ser man også at 5 gange så mange unge, som kommer fra en familie med en relativ lavere indkomst, hvor et familiemedlem ryger, vil selv starte med at ryge.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu