Cigaretforbrug | Analyse | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
Opgave 1
1.1 Beregn, på baggrund af oplysningerne i bilag 1, priselasticiteten for unges cigaretforbrug i perioderne 1990-2004 og 2004-2018.

1.2. Den danske regering overvejer med inspiration fra Norge at indføre en drastisk afgiftsstigning på cigaretter.

1.3 Regeringen planlægger at lægge en afgift på x kroner på en vare.

Opgave 2
2.1 Analyser på baggrund af bilag 5 årsagerne til den økonomiske vækst i Norge i 2018.

Opgave 3
Du er ansat i Norges Bank (den norske nationalbank) og er blevet bedt om at udarbejde et notat på maksimalt 600 ord til den norske regering. Skriv notatet med udgangspunkt i bilag 5, 6, 7, 8 og 9.

Uddrag
Hvis den danske regering vælger at gøre det samme som Norge, nemlig at lave en ændring i afgiften på cigaretter, kan det både have en positiv og negativ påvirkning effekt.

Der kan gå hen og ske det samme, som der skete for Norge som ses i opgave 1.1. Ændringen i afgiften betød for Norge, at de endte med et ekstremt fald i deres salg af cigaretter.

Som man kan se, solgte de i 2004 180 mio. pakker cigaretter, hvor de i 2018 kun solgte 90 mio., pakker cigaretter. Grunden til jeg mener det også kunne ske i Danmark, er fordi det danske og norske marked ligner hinanden på rigtig mange punkter.

Men hvis Danmark vælger at lave en ændring i afgiften, ville det kunne skabe et stort fald i salget af cigaretter, man kan dog ikke være 100% sikker på, at det er det der kommer til at ske, da ingen markeder er 100% ens.

Det ville være en stor negativ effekt på de offentlige finanser, hvis mængdeændringen af pr antal solgte cigaretter ikke kan overgå dette. Det vil betyde at indtjeningen for den danske stat vil falde.

Det kan dog også gå den anden vej og have en positiv virkning på de offentlig finanser, det kræver dog bare, at mængdeændringen af pr antal solgte cigaretter er lavere end indtægterne pr solgte cigaretpakke.

Men alt i alt afhænger det hele af hvor stor ændring der bliver lavet i afgifterne. En sidste effekt det kan have på de offentlige finanser, ved at lave en ændring på afgiften, er at hvis prisen på cigaretter

kunne man håbe på, at der er flere der begynder at tænke mere over det, og dem med en lav indkomst ikke har råd til det længere og derfor stopper med at ryge. Hvis der kom et fald af rygere, ville sundhedsvæsnet blive mindre belastet og sparer en masse resurser.

---

Flere og flere unge er begyndt at ryge. En afgift i denne situation vil derfor betyde, at priserne på cigaretter stiger. Hvis dette er tilfældet, kunne man tænke sig at

de unge vil begynde at fraprioritere cigaretter, da de ikke længere har råd til det, eller i hvert fald mindre råd til det, nu hvor prisen er steget

nogle af dem ville også begynde at tænke på hvilke konsekvenser det har for deres helbred og hvor mange penge de rent faktisk kan sparer, ved at kvitte cigaretterne.

I bilag 2 står der skrevet at, det er de familier med en lav indkomst der er mest tilbøjelig til at ryge. Derfor ville en ændring i afgifterne, gøre det svære for de unge at få råd til cigaretterne.

De børn hvis familie har en høj indkomst, ville man ikke kunne sige en ændring i afgiften ville have nogen betydning, da de har penge nok i forvejen

men det fremgår også i bilag 2, at der er ganske lidt unge med en høj indkomst i familien som ryger. Man kan herudfra konkludere at der er flere fordele end ulemper for at lave en ændring i afgiften.

Man hører ofte om, at mennesker som har røget i en række år, ender ud med at få kræft. Dette er en ekstrem udgift for den danske stat

da det koster rigtig mange penge at forsøge at gøre en kræftpatient rask, det kræver ekstremt mange ressourcer.

Så hvis de unge mennesker stopper med at ryge, i deres unge alder, kunne det være muligt at der kom færre sygdomme på lang sigt. Så at sætte en afgift på cigaretter, ville være en positiv ting for den danske stat

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu