Cigaretforbrug | IØ opgave | 12 i karakter

Indholdsfortegnelse
Opgave 1
1.1 Beregn, på baggrund af oplysningerne i bilag 1, priselasticiteten for unges cigaretforbrug i perioderne 1990-2004 og 2004-2018.

1.2 Den danske regering overvejer med inspiration fra Norge at indføre en drastisk afgiftsændring på cigaretter.
- Effekten på de offentlige finanser
- Adfærdsændringen hos unge rygere
- Fordelingsvirkningen

1.3 Regeringen planlægger at lægge en afgift på x kroner på en vare.
a) Forklar hvilket diagram i bilag 4 der viser effekten.
b) Forklar hvorledes afgiften påvirker forbruger - og producentoverskuddet.

Opgave 2
2.1 Analyser på baggrund af bilag 5 årsagerne til den økonomiske vækst i Norge i 2018
- Privat forbrug
- Eksport
- Import
- Investeringer
- Offentligt forbrug
- Arbejdsløshed
- Forbrugerpriser og lønudvikling

2.2 Diskuter med udgangspunkt i den aktuelle konjunktursituation i Norge fordele og ulemper ved en ændring af arbejdstiden. Kom herunder ind på vækst, konkurrenceevne og løndannelse i Norge.

Opgave 3

Uddrag
En afgift er en skat man betaler til staten, når man køber en given vare. Normal er der afgifter på varer som spiritus, nødder og chokolade. Når afgiften stiger, vil staten højest sandsynligt få flere indtægter fra afgifter.

Jeg skriver højest sandsynligt, fordi det afhænger af varens priselasticitet. Jævnfør beregningen oven over, er cigaretter en elastisk vare, som rent matematisk ses, da priselasticiteten bliver mindre end -1.

Det betyder, at den procentvise mængdeændring er større end den procentvise prisændring. Dog er talværdien ikke meget mindre end -1, så prisfølsomheden er ikke stor.

Altså betyder priselasticiteten, at hvis der kommer afgifter på cigaretter, vil salget af cigaretter falde. Dog vil salget ikke falde meget, da priselasticiteten ikke er meget mindre end -1.

Dog er det vigtigt at huske, at vi betragter tallene over 30 år, og derfor kan der være andre faktorer end prisen der gør, at salget af cigaretter er faldet.

---

Beregningen viser altså, at cigaretterne udgør en større andel af budgettet ved en lav indkomst, og derfor viser det, at dem, med en lav indkomst, vil blive ramt hårdere, end dem med høj indkomst. Afgiften er altså degressiv, fordi den udgør en mindre del af indkomsten, jo højere indkomsten er.

Derudover viser priselasticiteten jo også, at efterspørgslen vil falde i takt med at prisen stiger, hvilket nok skyldes at dem med lav indkomst så nødvendigvis ikke har råd til at købe cigaretter mere.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu