Terminsprøve International Økonomi B

Indholdsfortegnelse
Opgave 1
1.1 Beregn på baggrund af bilag 1 hvor store andele af Danmarks samlede eksport der går til Storbritannien og hvor store andele af Danmarks samlede import der kommer fra Storbritannien for perioden 1965 -2017. Præsenter andelene i et diagram og redegør kortfattet for udviklingen.

1.2. Forklar, på baggrund af bilag 2, hvordan en importtold på 5 kr. pr. kg på svinekød vil påvirke produktionen og velstanden i Storbritannien.

Opgave 2
I bilag 3 ses en sammenhængsanalyse der viser forholdet mellem BNP og import i Storbritannien.

2.2 Analyser på baggrund af bilag 4 årsagerne til den økonomiske vækst i Storbritannien i 2018.
2.3. Diskuter med inddragelse af bilag 3 og bilag 4 hvilke økonomiske fordele og ulemper der vil være ved at øge det offentlige forbrug i den nuværende økonomiske situation.

Opgave 3
Besvarelsen af opgave 3 tager udgangspunkt i alle bilag og besvarelsen af de øvrige opgaver

3.1 Udarbejd et notat på max 400 ord der belyser

Uddrag
Som ansat på den danske ambassade i London, er der blevet bedt om min vurdering af, hvordan udenrigsministeren skal stille sig i handelsspørgsmålet for at varetage de danske interesser. Her kan man som det første tage fat i vigtigheden af samhandelen mellem Danmark og Storbritannien, eftersom Storbritannien er en af Danmarks største eksportmarkeder.

Derfor er Danmark begribeligvis ikke interesseret i et hårdt Brexit, eftersom dette ville betyde store ændringer i danske virksomheders eksport til Storbritannien.

Dertil vil de danske virksomheder, der importerer fra Storbritannien, også blive påvirket, idet der muligvis skal betales importmoms og eventuelt told.

På den måde er dette ikke bare vigtigt for danske interesser, men i den grad også for Storbritanniens økonomiske udvikling, eftersom et hårdt Brexit hermed vil kunne resultere i, at Storbritanniens eksport til Danmark sænkes.

Desuden er vi i Danmark også meget interesseret i at italesætte de medarbejdere, der er ansat i Storbritannien, og omvendt også dem fra Storbritannien, der er ansat i Danmark.

Vi forventer altså, at det fra politisk hånd vil være et fokusområde at mindske konsekvenserne mest muligt for de personer, der både arbejder og bor i de to lande.

Samtidig har vi naturligvis også en interesse i at minimere bekymringerne hos de danske virksomheder, herunder særligt dansk landbrug, dansk erhvervsliv og selvfølgelig også briterne, når en aftale skal ratificeres.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu