International økonomi A | Terminsprøve | 10 i karakter

Opgavebeskrivelse
Opgave 1
”Opgaven er udarbejdet før udbruddet af Corona-krisen. I din besvarelse skal du tage udgangspunkt i de informationer og data, der fremgår af opgaven og de tilhørende bilag. Du kan eventuelt inddrage din viden om Corona-krisen, men det er ikke et krav for korrekt opgavebesvarelse.”

a) Beregn på basis af bilag 1 indeks for udviklingen i transport ved forskellige transportformer indenfor Danmark. Indeksberegningen skal tage udgangspunkt i 1990=100.

b) I bilag 2 kan du se et eksempel på prisdannelsen på indenrigsflyvning (København-Aalborg) og udenrigsflyvning (København-London). Udgangspunktet er samme pris uden afgift (600 kr.) og samme afgiftsforhøjelse (100 kr.).
Aflæs ligevægtspriser før og efter en afgiftsforhøjelse på indenrigs- og udenrigsfly. Forklar herefter hvorfor afgifterne virker forskelligt på indenrigs- og udenrigsruter.

c) Forklar hvilke fordele og ulemper der er ved, at man i Danmark indfører en afgift på flyrejser, i forhold til en administrativ regel/lov som begrænser hvor mange gange en dansker højst må flyve om året, fx to gange årligt.

Opgave 2
”Opgaven er udarbejdet før udbruddet af Corona-krisen. I din besvarelse skal du tage udgangspunkt i de informationer og data, der fremgår af opgaven og de tilhørende bilag. Du kan eventuelt inddrage din viden om Corona-krisen, men det er ikke et krav for korrekt opgavebesvarelse.”

2.1 Analyser på baggrund af bilag 3 årsagerne til den forventede økonomiske vækst i Danmark i 2020.

2.2
a) Med udgangspunkt i din analyse i opgave 2.1 samt bilag 4 og 5 skal du vurdere fordele og ulemper ved at lempe finanspolitikken.

b) Diskuter om det i den nuværende økonomiske situation kunne være hensigtsmæssigt, at staten øger grønne investeringer med 10 mia. kr. jf. målet om 70% reduktion af CO2-udledningen i 2030. Finansieringen sker gennem øgede passagerafgifter på flyrejser på 10 mia. kr.

Opgave 3
”Opgaven er udarbejdet før udbruddet af Corona-krisen. I din besvarelse skal du tage udgangspunkt i de informationer og data, der fremgår af opgaven og de tilhørende bilag. Du kan eventuelt inddrage din viden om Corona-krisen, men det er ikke et krav for korrekt opgavebesvarelse.”
- Notat til den danske regering.

Uddrag
Ifølge indeksberegningerne er skib den transportform, der er faldet mest i løbet af tidsperioden efterfulgt af fly, mellem danske destinationer. Skibstransport falder fra indeks 100 i 1900 til indeks 55 i 2018, et fald på -45 procentpoint.

Flyrejser mellem danske destinationer er faldet fra indeks 100 i 1990 til indeks 72 i 2018, et fald på -28 procentpoint. Modsat kan vi se, at rejser med personbiler og varebiler under 2.001 kilo, samt tog og busser er steget fra 1900 til 2018.

Indekset for person- og varebiler er steget fra 100 i 1990 til 129,12 i 2018, en stigning på 29,12 procentpoint. Bustransport er steget fra et indeks på 100 i 1990 til et indeks på 110,32 i 2018, en stigning på 10,32 procentpoint.

Togrejser er steget fra indeks 100 i 1990 til indeks 129,62 i 2018, hvilket vil sige en stigning på 29,62 procentpoint.

---

Argumenter for klimaafgifter er, at det fører til mindre forbrug og mindre belastning af klimaet. Derudover løser det problemer med negative eksternaliteter. Staten vil regulere den enorme luftforurening, som flyrejser giver.

Argumenter imod klimaafgifter er, at det rammer socialt skævt, altså det går hårdest ud over de fattigste. Derudover virker klimaafgifterne kun effektivt, hvis de indføres i alle lande.

Desuden skader konkurrencen mellem virksomhederne, hvis reglen/loven ikke indføres i alle lande. Beslutningen vil have indflydelse på udbuddet på flyrejser, hvilket kan resultere i en betydelig stigning i prisen på flybilletter.

Klimakonflikter fylder meget i hele verden, og dette er en metode til at lempe forureningen. Metoden har både fordele og ulemper, og mange vil nok mene det er at tage friheden fra mennesker.

Det er dog nok meget en vanesag, da man ser i år 2020 hvor Covid-19 har sat en stopper for at rejse, at folk er blevet kreative og fundet på erstatningerne til udenlandsrejser. Der vil være fordele og ulemper ved stort set alle afgifter.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu