IØ hhx 10 | International økonomi | Terminsprøve | 2021

Opgavebeskrivelse
Opgave 1
1a) Beregn på basis af bilag 1 indeks for udviklingen i transport ved forskellige transportformer indenfor Danmark. Indeksberegningen skal tage udgangspunkt i 1990=100.
- Forklar udviklingen

1b) I bilag 2 kan du se et eksempel på prisdannelsen på indenrigsflyvning (København-Aalborg) og udenrigsflyvning (København-London). Udgangspunktet er samme pris uden afgift (600 kr.) og samme afgiftsforhøjelse (100 kr.).

- Aflæs ligevægtspriser før og efter en afgiftsforhøjelse på indenrigs og udenrigsfly. Forklar herefter hvorfor afgifterne virker forskelligt på indenrigs- og udenrigsruter.

1c) Forklar hvilke fordele og ulemper der er ved, at man I Danmark indfører en afgift på flyrejser i forhold til en administrativ regel/lov som begrænser hvor mange gange en dansker højst må flyve om året, fx to gange årligt.

Opgave 2
2.1 Analyser på baggrund af bilag 3 årsagerne til den forventede økonomiske vækst i Danmark i 2020.

2.2
a) Med udgangspunkt i din analyse i opgave 2.1 samt bilag 4 og 5 skal du vurdere fordele og ulemper ved at lempe finanspolitikken.

b) Diskuter om det i den nuværende økonomiske situation kunne være hensigtsmæssigt, at staten øger grønne investeringer med 10 mia. kr. jf. målet om 70% reduktion af CO2-udledningen i 2030. Finansieringen sker gennem øgede passagerafgifter på flyrejser på 10 mia. kr.

Opgave 3
Folketinget har med alle partier (undtagen Nye Borgerlige og LA) vedtaget en ny klimalov om 70% reduktion af CO2-udledningen i 2030. Det er kun målet man har vedtaget. Den endelige udformning med miljøpolitiske instrumenter er (pr 1. marts 2020) endnu ikke på plads. Du får som miljø-økonomisk rådgiver for regeringen til opgave at skrive et notat på maksimalt 600 ord.

Notatet skal indeholde en præsentation af egnede tiltag og en vurdering af konsekvenser af disse tiltag. Skriv notatet med udgangspunkt i bilagene 6, 7, 8 og 9 samt dine besvarelser af opgave 1 og 2.

Uddrag
Ud fra grafen over udviklingen i transport ved forskellige transportformer, kan det ses at antal personbiler og varebiler er steget med ca. 30%.

Her kan det også ses at togtransporten også er steget med ca. 30%. Bustransporten stiger lidt omkring 1996, ellers har bustransporten haft en flad nedgang indtil 2012 ca. hvor der er en lille stigning.

Flytransporten og skibstransporten har haft et markant fald, hvor skibstransporten har haft en stigende vækst siden 2012. Alt i alt ses det at den kollektive transport er i stabil eller flad vækst, og person og varebiler er i stigende vækst.

---

Erhvervsinvesteringerne har haft en positiv vækst i BNP i 2020, det vil sige at den har været med til at bidrage til BNP væksten.

Dog har erhvervsinvesteringernes vækst været mindre end end BNP-væksten, kan det ses at erhvervsinvesteringerne ikke har været med til at styrke BNP væksten.

Det ses at erhvervsinvesteringerne har en forholdsvis lille påvirkning på BNP, da denne efterspørgselskomponent udgør 14% af BNP i 2018, som ses ved (= 316*100/2223).

Eksporten har haft en positiv vækst i BNP i 2020, det vil sige at den har været med til at bidrage til BNP væksten.

Da eksportens vækst er lig med BNP-væksten, kan det ses at eksporten har haft en neutral påvirkning på BNP-væksten.

Det ses at eksporten har en meget kraftig påvirkning på BNP, da denne efterspørgselskomponent udgør 54,5% af BNP i 2018, som ses ved (= 1101*100/2223)

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu