International økonomi | Terminsprøve | 2021

Opgavebeskrivelse
Opgave 1
a) Beregn på basis af bilag 1 indeks for udviklingen i transport ved forskellige transportformer indenfor Danmark. Indeksberegningen skal tage udgangspunkt i 1990=100. Vis indekstallene grafisk i et kurvediagram og forklar udviklingen.

b) I bilag 2 kan du se et eksempel på prisdannelsen på indenrigsflyvning (København-Aalborg) og udenrigsflyvning (København-London). Udgangspunktet er samme pris uden afgift (600 kr.) og samme afgiftsforhøjelse (100 kr.).
Aflæs ligevægtspriser før og efter en afgiftsforhøjelse på indenrigs- og udenrigsfly. Forklar herefter hvorfor afgifterne virker forskelligt på indenrigs- og udenrigsruter.

c) Forklar hvilke fordele og ulemper der er ved, at man i Danmark indfører en afgift på flyrejser, i forhold til en administrativ regel/lov som begrænser hvor mange gange en dansker højst må flyve om året, fx to gange årligt.
- Fordele:
- Ulemper:

Opgave 2
2.1 Analyser på baggrund af bilag 3 årsagerne til den forventede økonomiske vækst i Danmark i 2020.

2.2
a) Med udgangspunkt i din analyse i opgave 2.1 samt bilag 4 og 5 skal du vurdere fordele og ulemper ved at lempe finanspolitikken.
- Fordele:
- Ulemper:

b) Diskuter om det i den nuværende økonomiske situation kunne være hensigtsmæssigt, at staten øger grønne investeringer med 10 mia. kr. jf. målet om 70% reduktion af CO2-udledningen i 2030. Finansieringen sker gennem øgede passagerafgifter på flyrejser på 10 mia. kr.
Inddrag overvejelser om
• multiplikatorernes størrelse
• finanseffekt

Opgave 3
Folketinget har med alle partier (undtagen Nye Borgerlige og LA) vedtaget en ny klimalov om 70% reduktion af CO2-udledningen i 2030. Det er kun målet man har vedtaget. Den endelige udformning med miljøpolitiske instrumenter er (pr 1. marts 2020) endnu ikke på plads.

Du får som miljø-økonomisk rådgiver for regeringen til opgave at skrive et notat på maksimalt 600 ord.
Notatet skal indeholde en præsentation af egnede tiltag og en vurdering af konsekvenser af disse tiltag. Skriv notatet med udgangspunkt i bilagene 6, 7, 8 og 9 samt dine besvarelser af opgave 1 og 2.

Notatet skal indeholde vurderinger af:
a. påvirkning af udvalgte økonomiske mål
b. fordelingsmæssige virkninger
c. betydning for konkurrenceevnen

Uddrag
I bilag 1 kan man se nøgletallene for transportsektoren målt i enheden mio. personkm fra 1990 til 2018.

De forskellige transportformer der er målt, er personbiler og varebiler under 2.001 kg, busser i alt, tog, skib og fly mellem danske destinationer.

Ovenfor kan man se en tabel og et kurvediagram for indekstallene i perioden. I perioden kan man se, at transportformerne personbiler og varebiler under 2.001 kg

busser i alt og tog er steget ift. basisåret i 1990, da disse tre har et højere indekstal end 100 i 2018. Personbiler og varebiler under 2.001 kg er steget med ca. 29% i perioden, mens busser i alt er steget med ca. 10% og tog med ca. 30%.

Skib og fly mellem danske destinationer er faldet i perioden fra 1990 til 2018, da de ligger under indekstal 100 i 2018.

Skib er faldet med 45% i perioden, og fly mellem danske destinationer er faldet med 28%. Generelt i perioden kan man se en stigende udvikling i transport på vejene med busser, personbiler og varebiler.

Man kan også se en stigende udvikling i togtransport i perioden. Så fra 1990 til 2018 har deres været en generel tendens til, at transporten til lands har udviklet sig positivt i Danmark.

Transport til vands og i luften har dog haft en negativ udvikling, hvilket hænger godt sammen med at transporten til lands er steget.

Skib og fly mellem danske destinationer tog et kæmpe dyk fra år 1996 til år 1998. Den positive udvikling i personbiler og varebiler

busser og toge, og den negative udvikling i skib og fly har muligvis noget at gøre med udvikling af muligheder for transport til lands.

Bedre og hurtigere muligheder for transport til lands udfordrer nemlig skib og fly meget, fordi det kan være nemmere og billigere.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu