International Økonomi | Terminsprøve | Plastikposer m.m.

Opgavebeskrivelse
1. I bilag 1 nævnes en afgift på plastikposer. Illustrer indførelsen af en afgift på plastikposer i et E/U-diagram og forklar virkningen på pris og mængde.
2.a Sammenlign på baggrund af bilag 2 de to afgifters fordelingsvirkning.
b. Vurder med udgangspunkt i bilag 2 og 3 hvordan statens indtægter påvirkes af en lempelse af bilafgifterne. Inddrag begrebet priselasticitet.
3.a Forklar med inddragelse af relevante beregninger, hvad tallene i bilag 4 viser om udviklingen i levestandarden i Egypten.
b. Vurder hvilken fase i den demografiske transitionsmodel Egypten må forventes at befinde sig i.
4. Analyser på baggrund af bilag 5 årsagerne til den økonomiske vækst i Estland i 2018.
5.a Diskuter med udgangspunkt i bilagene 6, 7, 8 og 9 hvilke samfundsøkonomiske udfordringer den teknologiske udvikling giver.
b. Vurder med udgangspunkt i din besvarelse af spørgsmål 5.a. hvilke økonomisk-politiske muligheder Danmark har for at imødegå udfordringerne.

Uddrag
Ifølge bilag 6, så vil flere lande i gang med at gøre brug af borgerløn. Borgerløn skal altså udstedes til de personer som er arbejdsløse. Holland, Canada og USA har i tanker at lave forsøg med borgerløn. I Finland er der allerede lavet et forsøg med borgerløn til 4.000 arbejdsløse.

Disse ideer er sket på grund af den teknologiske udvikling. Dette er blandt andet på grund af den kommende robotisering og automatisering.

’’Ideer, der blev kaldt for verdensfjerne og smidt på historiens mødding af økonomer, erhvervsledere og politikere for årtier siden, og som vi fnisede over- bærende ad for bare fem minutter siden, er nu blevet seriøse bud på, hvordan vi skal indrette os i fremtiden.’’

Topchefer i Siemens, Silicon Valley og Tesla er fortalere for borgerløn. I Danmark er det blot Alternativet og Enhedslisten som er enig med borgerløn som en følge af automatisering og robotisering. Som en følge af robotisering og automatisering vil der forsvinde 800.000 jobs i Danmark indenfor de næste tyve år mener Kraka.

Som en følge af dette vil der skabes en endnu større ulighed i samfundet, da dem som er i spidsen af dem som udvikler disse, vil få en endnu større velstand, hvorimod de personer som mister deres job som følge af dette, vil ikke have mulighed for at få nogen indtægter.

Dette vil forringe efterspørgslen på varer og service i og med, at der er en stigende arbejdsløshed. Derfor er der flere lande som laver forsøg med borgerløn.

Per Michael Jespersen mener at det er nødvendigt for Danmark at forblive nysgerrige omkring hvad der kan ske.

’På trods af dette er beskæftigelsen i USA siden 2000 steget fra 137 mio. til 152 mio. personer, de tilsvarende tal er for de 15 EU-lande, for hvilke der er sammenlignelig statistik er hhv. 130 mio. og 143 mio. personer og i Danmark steg beskæftigelsen i perioden med 135.000.’’

Her argumenteres der for, at den teknologiske udvikling har skabt arbejdspladser, samt nye markedsåbninger såsom Kina, som er en af verdens største økonomier nu, på grund af den teknologiske udvikling.

Endvidere bliver der advaret mod at lade sig dominere af de amerikanske erfaringer, da de ikke har fokus på at uddanne og efteruddanne deres medlemmer, hvorimod der er stort fokus på dette i lande, blandt andet Danmark.

På grund af disse institutioner der er i Danmark, så er det ikke nødvendigt at overveje borgerløn, da dette blandt andet har store økonomiske konsekvenser.

Selvom dette, så vil Slesvig-Holsten forsøge sig med at gøre brug af borgerløn. Dette skulle danne et grundlag for diskussionen, om borgerløn er en god ide eller ej. Inden dette skal indføres, så skal der ekspertvurderinger til, for at se hvorvidt det vil virke eller ej.

Hvis robotisering og automatisering finder sted, så vil der ske store ændringer i antallet af lønmodtagere. Som der kan ses i bilag 8, så tog det et kæmpe dyk i finanskrisen. Der vil ske et fald på 800.000, hvilket er 4 gange værre end da finanskrisen ramte.

Derfor er det nødvendigt at gøre brug af økonomiske politiker, som kan dæmpe dette store fald, og forhåbentlig sørge for der slet ikke sker et fald.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu