IØ | Terminsprøve | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
Opgave 1
a) Beregn på basis af bilag 1 indeks for udviklingen i transport ved forskellige transportformer indenfor Danmark. Indeksberegningen skal tage udgangspunkt i 1990=100.
- Vis indekstallene grafisk i et kurvediagram og forklar udviklingen.

b) I bilag 2 kan du se et eksempel på prisdannelsen på indenrigsflyvning (København-Aalborg) og udenrigsflyvning (København-London). Udgangspunktet er samme pris uden afgift (600 kr.) og samme afgiftsforhøjelse (100 kr.). Aflæs ligevægtspriser før og efter en afgiftsforhøjelse på indenrigs- og udenrigsfly. Forklar herefter hvorfor afgifterne virker forskelligt på indenrigs- og udenrigsruter.
- Indenrigsruter:
- Udenrigsruter:

c) Forklar hvilke fordele og ulemper der er ved, at man i Danmark indfører en afgift på flyrejser, i forhold til en administrativ regel/lov som begrænser hvor mange gange en dansker højst må flyve om året, fx to gange årligt.

Opgave 2
2.1 Analyser på baggrund af bilag 3 årsagerne til den forventede økonomiske vækst i Danmark i 2020.

2.2
a) Med udgangspunkt i din analyse i opgave 2.1 samt bilag 4 og 5 skal du vurdere fordele og ulemper ved at lempe finanspolitikken.

b) Diskuter om det i den nuværende økonomiske situation kunne være hensigtsmæssigt, at staten øger grønne investeringer med 10 mia. kr. jf. målet om 70% reduktion af CO2-udledningen i 2030. Finansieringen sker gennem øgede passagerafgifter på flyrejser på 10 mia. kr.

Opgave 3
- Hvilken påvirkning har klimaloven på de økonomiske mål?
- Hvilke fordelingsmæssige virkninger har klimaloven?
- Hvilken betydning har klimaloven for konkurrenceevnen i Danmark?

Uddrag
I overstående kurvediagram fremgår udviklingen af anvendelsen af transportformer i transportsektoren i Danmark.

Hvis man kigger på personbiler og varebiler under 2001 kg. kan det ses, at denne sektor generelt har været stigende siden basisåret i 1990 til 2018.

Dog har sektoren lidt faldt i perioden, men sektoren har siden 2010 været stigende. Derfor ses det, at der i perioden fra 1990 til 2018 er blevet kørt flere kilometer i personbil og varebil gennem tiden.

Udviklingen for bussen er ikke helt således. Trods et overordnet større antal kørte kilometer i 2018 end i 1990, har udviklingen været præget af et længerevarende fald.

Fra 1990 til 1996 var anvendelsen af busser stigende med undtagelse af 1992. Efter 1996 sker der dog et tydeligt, bemærkelsesværdigt og længerevarende fald i antal kørte kilometer i bus.

Ud fra diagrammet, kan man se at fra 1996 til 2008 blev der kørt færre og færre kilometer om året, hvor man kan se en kortvarig stigning i 2010, som dog blev afbrudt af endnu et fald i 2011.

Siden 2011 har brugen af busser været stigende. Om konklusionen for udviklingen for hele perioden er, at der i 2018 bliver kørt flere kilometer i bus end i 1990.

Hvis man så kigger på tog, kan man se at der siden 1990 bliver kørt flere kilometer i tog. For hele perioden har brugen af tog som transportform været stigende.

Dog med undtagelse af årene 1992, 1996 og 2016, hvor der ses en nedgang i brugen af tog. Fra 1996 til 2016 blev der år for år kørt flere og flere kilometer i tog. Dog har denne udvikling vendt fra 2016 til 2018.

Udviklingen af skibe har lidt det mest tydelig knæk i diagrammet. Her kan man se, at brugen af skib som transportform var faldende i perioden 1990-1994.

Frem mod 1996 blev der sejlet flere kilometer i skib. Denne stigning var dog kortvarig, da der siden 1996 og frem til 2012 har været markante fald i skibstransport.

Med undtagelse af 2004 er der altså i perioden 1996-2012 blevet sejlet færre og færre kilometer. For hele perioden kan man dog se, at der bliver sejlet markant færre kilometer i 2018 end i 1990.

Til sidst beskrives udviklingen i indenrigsflyvning. For hele perioden ses et overordnet fald i antal kilometer fløjet siden 1990.

Overordnet var brugen af fly som transport mellem danske destinationer stigende fra 1990 til 1996. Siden 1996 har brugen været faldende frem til 2002.

En overordnet stigning skete igen fra 2004 til 2016, hvor man dog kan se at brugen af indenrigsflyvning igen faldt i 2018.

Til sidst kan jeg konkludere, at det mest anvendt transportform fra 1990 til 2018 var personbiler og varebiler under 2001., tog og busser. Den mindst anvendte transportform var skibstransport.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu