IØ Terminsprøve 2021 | 10 i karakter

Opgavebeskrivelse
Opgave 1
1 (a). Beregn på basis af bilag 1 indeks for udviklingen i transport ved forskellige transportformer indenfor Danmark. Indeksberegningen skal tage udgangspunkt i 1990=100.

1(b).
Man kan se i bilag 2, at ligevægtsprisen for indenrigsruter uden afgift er 600 kr og 630 kr med afgift.

1 (c).
Ved en øget afgift vil dem, der er i højindkomstgruppen ikke blive påvirket på samme måder som de andre. Dette er derfor en ulempe, da man ved en øget afgift reelt set ikke sætter et maksimum på antal fly rejser i forhold til en administrativ lov.

Dette påvirker hermed CO2-udledningen negativt, da dem i højindkomstgrupperne stadig vil rejse på samme måde.

Opgave 2
2.2 (a)
Fordelen ved at føre lempelig finanspolitik i nuværende situation i Danmark, vil være at det kan holde den økonomiske vækst oppe. I bilagene får man at vide at væksten er på vej ned .

Man får også at vide der er risiko for at den falder endnu mere, da der er usikkerhed på eksportmarkedet. En lempelig finanspolitik vil få den disponible indkomst til at stige, hvilket vil øge efterspørgslen. Overordnet set ved at privatforbruget stiger vil det holde BNP oppe.

2.2 (b)
Hvis man tager udgangspunkt fra de andre opgaver, så er Danmark i en højkonjunktur, hvilket ikke taler for at man fra statens side øger de grønne investeringer.

Grønne investeringer er nemlig en form for lempelig finanspolitik. Fra opgave 2.2 a fandt jeg frem til hvad ulemperne kunne være i fremtiden, hvis man førte en lempelig finanspolitik under en højkonjunktur- her brugte jeg multiplikator effekten.

Dog får man at vide, at der forventes at væksten er på vej ned bl.a. grundet risiko på eksportmarkedet . Dette vil derfor fra dette perspektiv være en god ide, at staten øger de grønne investeringer. Der er derfor også mindre risiko for en overophedning af økonomien, da de ikke længere befinder sig i en højkonjunktur.

2.2 (b)
Hvis man tager udgangspunkt fra de andre opgaver, så er Danmark i en højkonjunktur, hvilket ikke taler for at man fra statens side øger de grønne investeringer.

Grønne investeringer er nemlig en form for lempelig finanspolitik. Fra opgave 2.2 a fandt jeg frem til hvad ulemperne kunne være i fremtiden, hvis man førte en lempelig finanspolitik under en højkonjunktur- her brugte jeg multiplikator effekten.

Dog får man at vide, at der forventes at væksten er på vej ned bl.a. grundet risiko på eksportmarkedet . Dette vil derfor fra dette perspektiv være en god ide, at staten øger de grønne investeringer.

Der er derfor også mindre risiko for en overophedning af økonomien, da de ikke længere befinder sig i en højkonjunktur.

Opgave 3
Dette notat omhandler de egnede tiltag og vurdering af konsekvenserne på baggrund af mødet om den nye klimalov om 70% reduktion af CO2-udleningen i 2030.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu