Industrialisering i Perioden 1870-1900 | DHO

Problemformulering
I denne opgave vil jeg komme ind på arbejdsklassens arbejdsforhold under industrialisering i perioden 1870-1900 og hvilken betydning industrialiseringen havde for arbejdsklassernes levevilkår og hvordan påvirkede fattigdommen arbejdsforholdene.

Der redegøres for de faktorer der havde særlig betydning for urbaniseringen i Danmark i perioden 1870-1920.

En sammenlignede analyse og fortolkning af billedet” sat ud” af Erik Henningsen og Herman Bangs stuk, med særligt henblik på skildringen af København.

Vurder hvilken betydning industrialiseringen havde for arbejdsklassens levevilkår, og hvordan det blev skildret i litteraturen.

Indledning
1800-tallet var en tidsperiode, hvor Danmark forandrede sig meget. I 1870 begyndte det moderne gennembrud og Industrialisering at spire, med nye produktionsmåder.

Hvilket gjorde at landmændene flyttede fra land indtil byen. Som gik ud over arbejderfamilierne. Arbejdsløsheden var stor og børn måtte knokle for at få mad på bordene, til familierne.

Industrialisering begyndte i Danmark i 1840erne hvor Danmark fik nye maskiner og teknologien voksede både på landet og i storbyen. Teknologien på landet gjorde at, der ikke krævede særlig mange hænder på landet.

Derfor flyttede folk til storbyen, hvor de prøvede at finde arbejde, men pga. af befolkningstallet samtidighed voksede, var der store problemer med at finde arbejde for mange familier. Hvilket gjorde at mange folk blev smidt ud på gaden.

I denne opgave vil jeg først redegøre for arbejderklassens levevilkår fra 1870-1900-tallet. I analysedelen vil jeg først lave en billedanalyse af billedet “Sat ud” og efter lave en analyse af Herman Bangs “Stuk”.

Til sidst vurderer jeg hvilken betydning industrialiseringen havde for arbejderklassens levevilkår, og hvordan det blev skildret i litteraturen.

Indholdsfortegnelse
Indledning: 3
Problemformulering 4
Metode: 4
Redegørelse: 4
Billedanalyse af “sat ud” 5
Analyse af Herman bang (Stuk) 6
Vurdering 8
Konklusion 9
Litteraturliste 9
Bilag 10

Uddrag
I dette afsnit vil jeg komme ind på hvordan industrialiseringen har påvirket arbejderfamiliernes levevilkår, også inddrage, hvordan det blev skildret i litteraturen.

Det første industrialisering havde betydning for, var at mange folk var nødt til at flytte. På landet kom der nye maskiner som gjorde at det krævede færre hænder.

Så folk flyttede ind til landet og storbyens befolkningstal steg meget. Hvilket gjorde at det var svært at finde arbejde for mange mennesker. Derfor blev der stor forskel på rig og fattige.

Som vi også kan se i maleriet “sat ud”. Her er en fattig familie smidt på gaden med det samme og skal finde et nyt sted og bo og måske også arbejde.

Og det var svært for landmanden og følge med den store konkurrence der var på markedet. Markedet voksende nemlig i takt med alle de butikker der blev bygget af arbejdsfolkene også blev de brugt af arbejdsgiverne senere hen, som havde pengene til at gå til teater og prøve de nye ting.

Så pludselig var der både lys om dagen og om natten, også noget Herman Bang skrev i hans roman “stuk”.

Skildringen af de levevilkår der var blandt menneskene der lavede i 1880-1900-tallet var stor, det kunne man især se i litteraturen som hele prøvede at få folk til at indse at det samfund de levede var en forfalskning og de rige kun kiggede på dem selv og glemte helt og se hvordan virkeligheden så ud.

En stor faktor for højere arbejdsløshed var maskinerne, som man kan perspektivere til idag, hvor robotteknologien og kunstig intelligens er i fokus.

Hvilket også skaber nogle problemstillinger, da nogle mener det kommer til at tage folks arbejde og det kunne man sagtens forestille sig.

I industrialiseringen tog maskinerne landmændenes arbejde og det kunne man godt forestille sig skete om nogle i verden også.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu