Industrialisering | Fra land til by | DHO

Problemformulering
Oneliner: Hvordan opleves boligforholdene af de samtidige betragtere?

Redegør for arbejderklassens levevilkår og boligforhold under industrialiseringen. Inddrag Georg Brandes' kritik af periodens litteratur.

Med udgangspunkt i analyser af de to vedlagte tekster ”uddrag af romanen Fra Piazza del Popolo” (1866) af Bergsøe og kilden ”Læge Emil Hornemann ”Til Sundhedskommissionen” ønskes en undersøgelse af, hvordan boligforholdene opleves af de samtidige betragtere.

Diskutér om disse to tekster er repræsentative for det samtidige syn på storbyen.

Indledning
1800-tallet var en helt forandrende tid i Danmark. Det var nemlig her at første industrialisering fandt sted.

Industrialiseringen var det helt store skridt mod det moderne samfund i Danmark, som vi kender i dag. I 1850’erne begynder landbruget langsomt at blive mekaniseret, og mange arbejdere på landet blev derfor overflødige.

For at undgå komplet fattigdom drog en masse mennesker til byen. Samtidig kom flere fabrikker til, og mange havde nu muligheden for at få job dér. Dette kalder man for urbaniseringen.

Indholdsfortegnelse
1. INDLEDNING 3

2. INDUSTRIALISERING – URBANISERING – MODERNISERING 4

3. LÆGERNE I BYEN 5
3.1 ET KIG I BOLIGOMRÅDET 5
3.2 EMIL HORNEMANN – BYENS FORKÆMPER 7
3.3 DELKONKLUSION 9

4. SAMTIDIGE SYN PÅ STORBYEN 9

5. KONKLUSION 10

LITTERATURLISTE 12

Uddrag
”Fra Piazza del Popolo” er en roman af Vilhelm Bergsøe fra 1866. Jeg vil dog kun tage udgangspunkt i et uddrag af den.

I dette uddrag vandrer en læge en sen nat ud med en bådsmand, hvis datter ligger syg i en forladt bolig. Han skal derfor finde og hjælpe hende.

Uddraget er skrevet med en 1. personsfortæller, hvor vi har adgang til hovedpersonens tanker, og fortælleren refererer til sig selv som ”jeg”.

I uddraget er hovedpersonen en læge, og han er en velrespekteret mand. Indirekte kan man se det på bådsmandens ordvalg, da han snakker til ham:

”Med Forlov at spørge…”5 og ”Med gunstig Forlov…”6 Bådsmanden bruger altså ordene ”med (gunstig) forlov” fire gange og viser dermed respekt til lægen.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu