Den begyndende industrialisering | DHO | 10 i karakter

Problemformulering
”Hvordan og hvorfor opstod arbejderbevægelsen, og hvilken betydning fik bevægelsen for det danske arbejdsmarked?”

Indledning
I den sidste del af 1800-tallet ændrede det danske samfund sig markant grundet den begyndende industrialisering og store befolkningstilvækst.

Flere begyndte at udvandre fra land til by for at arbejde på fabrikker, og Danmark udviklede sig til et industrisamfund. Arbejdet i byen var dog slidsomt, og lønnen var ringe.

Som konsekvens af de hårde arbejdsvilkår, begyndte socialistiske og kommunistiske tanker at blomstre i det danske samfund.

Kombinationen af dette og socialistiske strømninger fra udlandet førte til oprettelsen af arbejderbevægelsen, som har haft en stor betydning for det arbejdsmarked, vi har i dag, og som også afspejles i litteraturen fra perioden.

Indholdsfortegnelse
Indledning 2

Problemformulering 2

Metode 2

Redegørelse for industrialiseringen samt arbejderklassens vilkår og organisering i slutningen af 1800-tallet 3

Analyse af hvordan arbejdernes forhold og ønske om et bedre liv kommer til udtryk i litteraturen 4

Vurdering af hvilken betydning arbejderbevægelsen har haft for udviklingen af den danske model herunder hvilke udfordringer modellen står overfor i dag 8

Konklusion 9

Uddrag
I 1871 begyndte arbejderne i Danmark at organisere sig på socialistisk grundlag (Hansen-Damn, 2018).

Bevægelsen byggede på Karl Marx’ idéer og var inspireret af udviklingen i udlandet, hvoraf særligt Frankrig var en stor inspirationskilde.

Fra marts til maj i 1871 oprettede arbejderne i Paris Pariserkommunen, som var en revolutionær regering, der byggede på socialistiske tanker.

Byen var socialistisk i to måneder, indtil den blev nedkæmpet i den ”blodige uge i maj”. Pariserkommunen sendte efterfølgende bølger ud i hele Europa (Løfting, 2013).

I spidsen for den danske arbejderbevægelse stod den socialistiske pioner, Louis Piou, og samme måned som Pariserkommunen blev nedkæmpet, udgav han den første udgave af pjecen, ”Socialistiske blade”.

I pjecerne forsvarede Louis Piou Pariserkommunen og opfordrede de danske arbejdere til at organisere sig.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu