Industrialisering | Noter

Indholdsfortegnelse
Industrialisering
1. Hvad er den industrielle revolution?

2. Hvad beskriver bogen, som den afgørende forskel på et traditionelt landbrugssamfund og et industrialiseret samfund?

3. Hvad mener bogen forudsætningerne er for en industriel udvikling?

4. Det blev i England, at den industrielle revolution startede – hvad var Englands position i verden i slutningen af 1700- tallet?

5. Forklar kilde 2 - https://verdenfoer1914.systime.dk/?id=c972 og stil en relevant problemstilling til den.

6. Hvad betød den engelske befolkningsvækst?

7. Hvad er den engelske landbrugsrevolution?

8. Hvad frygtede økonomen Thomas Malthus – kilde 3?

9. Hvilken betydning havde udviklingen i landbruget for den industrielle revolution?

10. Sammenlign befolkningsudviklingen i England med udviklingen i andre lande ved brug af tabellerne: https://verdenfoer1914.systime.dk/?id=p85 og https://verdenfoer1914.systime.dk/?id=c603

11. Læs uddraget af den franske historiker og svar på spørgsmålene https://verdenfoer1914.systime.dk/?id=p87
1. Hvilke forhold er efter Crouzets opfattelse afgørende for industrialismens gennembrud?
2. Hvilke særlige træk ved Englands situation forklarer, at gennembruddet skete her og ikke eksempelvis i Frankrig?

Uddrag
Der var en periode fra mellem 1760-1840. Det var en periode hvor der skete store ændringer indenfor landbrug, masseproduktion, det kom meget mere tempo på. Det var ved hjælp af mekanisering og dampkraft

Ved hjælp af mekanisering og dampkraft blev industriens produktion mangedoblet. Industrien kom til at beskæftige flere mennesker end landbruget

og for første gang i menneskehedens historie var hovedparten af et lands befolkning byboere. Det var en udvikling, der bredte sig til andre europæiske lande og til Nordamerika.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu