Kvinders vej til valgret i perioden 1870-1915 | SO

Problemformulering
Jeg vil gerne redegøre for kvinders vej til valgret i perioden 1870-1915, hvor jeg også vil komme ind på, hvilke forskellige kvindeforeninger der blev dannet i samme periode. Jeg vil analysere Johannes Krebs artikel ”Om arbejdsfordeling mellem mænd og kvinder” fra 1885. Samt analysere satiretegninger, der viser nedgørelsen af kvinder fra samme periode. Jeg vil diskutere, hvorfor kvinder overhovedet begyndte at kæmpe for deres rettigheder, og hvilke spor kan man se i dag fra den debat, der var dengang.

Indledning
I perioden 1870-1915, skete der en markant udvikling i Danmark på forskellige områder. Den danske tid var præget af industrialiseringen, demokratisering og urbanisering. Det var den tid hvor det enkelte menneskes personlige rettigheder var til debat.

Det moderne gennembrud var inden for perioden 1870-1890. Det moderne gennembrud menes at være sat i gang af kritikeren Georg Brandes.

Georg Brandes fastslog at litteraturen skulle sætte en del problemer under en debat, hvor emner for eksempel ville være sociale forskelligheder, religion og kvinders rolle i det lokale samfund, og inden for politik.

I perioden 1870-1915, var også en tid, hvor kvinder begyndte at kæmpe for deres rettigheder, hvilket gjorde at kvinderne blev mere velanset og var tydeligere inden for politik og erhverv. I denne opgave vil jeg se på kvinders vej til et fair liv, hvilket inkludere vejen frem til deres stemmeret.

Indholdsfortegnelse
INDLEDNING .........................................................................................................................................................3 PROBLEMFORMULERING..................................................................................................................................3
METODE ................................................................................................................................................................. 3
REDEGØRELSE ..................................................................................................................................................... 4 ANALYSE................................................................................................................................................................6
DISKUSSION ........................................................................................................................................................11
KONKLUSION ...................................................................................................................................................... 12 LITTERATURLISTE............................................................................................................................................14
BILAG 1: ...............................................................................................................................................................15

Uddrag
Det moderne gennembrud var en mandlig tid, som der blev repræsenteret igennem enevælden. Det hele drejede sig om mandens perspektiv, og kvinder skulle sådan set bare se godt ud så mændene kunne få en erotisk tiltrækning af dem.

Efter mændene havde fået det synspunkt på kvinderne, ændrede de kvindernes rolle som kone og mor. Hele kvindens situation var baseret på mandens erotiske følelser.

Kvinden blev sat i skyggen af andre kvinder, hvis de så bedre ud.

Mændene gjorde kvinden til objekt, som de måtte gøre med hvad de ville, mændene havde ikke noget ansvar for deres handlinger, men kvinden stod selv med sit eget ansvar. Hvis en mand havde gjort en kvinde gravid, udenfor ægteskabet, så var det ikke mandens skyld, men kvindens. Men alligevel var det kun manden der havde politiske rettigheder.

Det var kvindens største nederlag i politik, de blev henvist til hjemmets 4 vægge.

Kvinder fik tildelt stemmeret i 1915, hvor de kunne stemme i folketinget og landstinget i Rigsdagen, her kom de på lige fod med mændene. Dog havde der forud gået en kamp for at kvinder har kunne få stemmeret.

Debatten til valgret for kvinder kom på alvor på den politiske dagsorden, i 1886, da Frederik Bajer, fra venstre, foreslog at kvinder kunne stemme ved kommunale valg. Bajer argumenterede for at kvinder burde have de samme rettigheder som mændene havde, de burde for stemmeret, Bajer så nemlig ikke nogen grund til at kvinderne skulle være udeladt det politiske liv, som børn og forbrydere de var.

Da Bajer kom med forslaget i 1887, blev der fremhævet at kvinder kunne blive en gevinst for lovgivningsarbejdet, hvor han samtidig påpegede vigtigheden ved at kvinder direkte fik indflydelse i dansk politik. Lovforslaget blev vedtaget i Folketinget, hvor det derefter blev sendt videre til Landstinget, hvor det dog blev afvist.

Sådan får du adgang til resten af materialet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her