Kvinder i lønarbejde i 1870-1915 | SSO | 12 i karakter

Opgavebeskrivelse
Hvordan var synet på kvinder i lønarbejde i perioden 1870-1915
Redegør kort for industrialiseringsprocessen i perioden 1870-1915, og kom herunder ind på kvindernes funktion som arbejdskraft.

Undersøg ved hjælp af en kildekritisk analyse af teksten fra Socialdemokraten (1887) og selvvalgt
kildemateriale, hvordan man i samtiden opfattede kvinderne som arbejdskraft.

Perspektiver til mulige problemstillinger for kvinder på arbejdsmarkedet i nutiden, idet du inddrager teksten ”Børn koster akademikerkvinder dyrt, Politiken 8. marts 2020.”

Indledning
I industrialiseringen gik man fra håndværk til industriproduktion. Nye kraftkilder kom til og ud af det opstod der en helt masse nye arbejdspladser.

Før industrialiseringen var det ikke normalt, at både kvinden og manden havde lønnet arbejde uden for huset. Men det blev nu virkeligheden for arbejderfamilien inde i byerne.

Industriens fremgang var altså med til at få kvinderne ud på arbejdsmarkedet, men det var ikke uden problemer.

For hvad var kvindens funktion på arbejdsmarkedet, og hvordan opfattede man dem som arbejdskraft? Der er ingen tvivl om, at kvinden ikke stod på lige fod med manden, men hvilke udfordringer skabte det egentligt for kvinden?

Overstående problemstillinger er utroligt interessante, og dem vil jeg belyse i gennem min opgave. Det sker ved at redegøre for, hvad industrialiseringen var, og hvordan kvinderne indgik i den proces.

I forlængelse af det vil jeg i undersøgelsen belyse, hvordan man opfattede kvinden som arbejdskraft. På baggrund af redegørelsen og analysen vil jeg i perspektiveringen kigge på, hvilke udfordringer nutidens kvinder står overfor på arbejdsmarkedet.

Indholdsfortegnelse
Opgaveformulering 2
Resume 2
Indledning og præsentation af opgavens indhold 2
Redegør kort for industrialiseringsprocessen i perioden 1870-1915, og kom herunder ind på kvindernes funktion som arbejdskraft. 3
Undersøg ved hjælp af en kildekritisk analyse af teksten fra Socialdemokraten (1887) og selvvalgt kildemateriale, hvordan man i samtiden opfattede kvinderne som arbejdskraft. 5
- Kildekritisk analyse af Socialdemokraten (1887) 5
- Kildekritisk analyse af Artikel af Herman Bang om syersker (1883) 8
- Sammenligning af de to kilder, med henblik på hvordan man i samtiden opfattede kvinden som arbejdskraft 10
Perspektiver til mulige problemstillinger for kvinder på arbejdsmarkedet i nutiden, idet du inddrager teksten ”Børn koster akademikerkvinder dyrt, Politiken 8. marts 2020.” 11
Konklusion 14
Litteraturliste 15
Bilag 16
- Bilag 1: Socialdemokraten (1887) 16
- Bilag 2: Artikel af Herman Bang om Syersker. 17
- Bilag 3: Børn koster akademikerkvinder dyrt 17

Uddrag
”Socialdemokraten” beskriver altså det problem, at kvinderne kun kommer på arbejdsmarkedet, fordi det kapitalistiske system har brug for billig arbejdskraft.

De er altså dermed med til at presse lønningerne i bund – og lige pludseligt får mændene konkurrence på arbejdsmarkedet, hvilket de ikke har været vant til; i hvert fald ikke fra kvinderne.

Der skete en omvæltning, da industrialiseringen kom, der gjorde, at kvinden lige pludseligt selv skulle ud på arbejdsmarkedet.

Som nævnt i min redegørelse, kunne man ikke have en velfungerende familie i byen uden begge parters indkomst. Det var dermed uundgåeligt, at de skulle ind i industriarbejdet, og det drog det kapitalistiske system fordel af.

Mange af mændene i datidens samfund var ikke tilfredse med, at lønningerne blev presset i bund. Og de blev derfor direkte modstandere af, at kvinden overhovedet skulle ud på erhvervsområderne.

”Denne sidste Omstændighed er det, som ved Siden af at være baade de arbejdende Mænds og Kvinders Ulykke tillige gør mange Medborgere til Modstandere af Kvindernes Indtræden paa Erhværvsomraaderne.”

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu