Kvinders Kamp | 1800 til 1915 | 12 i karakter

Problemformulering
Hvordan havde kvinders ønske om deltagelse i politik en betydning for forholdet mellem mænd og kvinder i midten af 1800-tallet til 1915?

Indledning
Danmarks Riges Grundlov blev den 25. maj 1849 vedtaget med et stort flertal i Den Grundlovsgivende Forsamling og blev den 5. juni samme år underskrevet af Frederik d. 71.

Ved indførelsen af grundloven fik omkring 15 % af befolkningen stemmeret, hvilket i den periode var yderst demokratisk.

Det var dog kun de ustraffede mandlige overhoveder over 30 år som kunne nyde godt af indførelsen.

Tilbage stod de syv f’er: fruentimmere, folkehold, fattige, fallenter, fjolser, forbrydere og fremmede2. Der skulle endnu gå 66 år før de kunne deltage i den politiske dagsorden i Danmark.

Indholdsfortegnelse
Indledning 3

Vejen til kvinders stemmeret 4

Carl Ploug i Langstinget om kommunal valgret til kvinder, 1888 5

Gyrithe Lemches tale ved Dansk Kvindesamfunds valgretsmøde i Rosenborg Have, 1908 6

Analyse af tredje akt fra ’Et Dukkehjem’, Henrik Ibsen, 1879 7

Diskussion og vurdering 9

Konklusion 10

Kildeliste og bilag 11

Uddrag
Der var mange, der ønskede et øget fokus på kvinders rettigheder. Heriblandt venstremanden Frederik Bajer og hans kone, Mathilde Bajer.

I 1871 stiftede ægteparret med tre andre kvinder, Dansk Kvindesamfund. Dette blev den danske afdeling af Association Internationale Femmes, der var stiftet to år tidligere3.

I Dansk Kvindesamfunds formålsparagraf står blandt andet: ”(...) Vi Vil hæve Kvinden i aandelig, sædelig og økonomisk henseende og således tillige at gøre hende til et selvstændigere og virksommere Medlem af Stat og Familie ved at aabne hende Adgang til Selverhverv4”.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu