Kvinders Levevilkår I 1850-1915 | DHO | 10 i Karakter

Opgavebeskrivelse
Redegør generelt for underklassens kvinder i henholdsvis land og by i perioden under det moderne gennembrud frem til 1915, herunder kvinders stilling i arbejderklassen med udgangspunkt i kilden “En ufaglært kvindes erindringer” fra 1932 af Ukendt

En analyse af “Karens Jul” af Amalie Skram med henblik på hvordan en underklasse kvinders vilkår fremstilles litterært ” og perspektiver denne kilde til Maleriet “Forladt” fra 1888 af Frants Henningsen

Vurder hvorvidt omfanget i fremstillingen “Karen Jul” og kilderne giver et troværdigt billede af levevilkårene for underklassens kvinder under DMG

Indledning
I denne SO6-besvarelse vil jeg gøre rede for kvindernes stilling i samfundet i perioden 1850- 1915 samt i hvordan levevilkårene for kvinderne i underklassen i 1870-1900 med en primær inddragelse af Amalie Skrams ’’Karens Jul’’.

Levevilkår er ikke som sådan et problem i nutidens Danmark. Størstedelen har ingen bekymringer, om overlevelsen i morgen og atter ingen bekymring angående sult eller lign.

Offentligheden tager hånd om de svageste i samfundet, samt de resterende borgere. Men dengang i 1800-tallet var det et stort problem blandt enlige mødre.

Rettigheder er atter heller ikke noget vi ser, som et stort problem i dagens Danmark, nu findes der kvindelige overmagter, chefer m.m. Dette er blot et bevis på hvor hårdt datidens kvinder har haft det.

Af den grund ville jeg analysere ’’En ufaglært kvindes erindringer’’. Dette hænger sammen med at i år 2021 ser levevilkårene helt anderledes ud end det gjorde dengang i 1800-tallet.

Kvinderne har været i mange kampe, for at nå den frihed vi benytter os af i dag. Ud over det ville jeg perspektivere til Frants Henningsens maleri ’’Forladt. Dog ej af venner i Nøden’’.

Indholdsfortegnelse
2 Indledning 1
3 Metode 1
4 Hvilke levevilkår levede underklassekvinder i perioden 1850-1915, herunder ægteskabs vilkår samt normer 1
- 4.1 De kvindelige arbejdere 1
- 4.2 Kvindernes løn 2
- 4.3 Fagforeningerne 2
- 4.4 Kvindernes stemmeret 2
5 Analyse af ’’en ufaglært kvindes erindringer’’ 3
6 Perspektivering af Frants Henningsens (1850-1908) ’’Forladt. Dog ej af venner i Nøden’’ 3
7 Analyse og fortolkning af Amalie Skram ’’Karens jul’’ 4
8 Vurder hvorvidt omfanget i fremstillingen “Karen Jul” og kilderne giver et troværdigt billede af levevilkårene for underklassens kvinder under DMG 6
9 Konklusion 7
10 Litteraturliste 8

Uddrag
Antallet af enlige mødre var væsentligt større i byerne end ude på landet, hermed mener jeg at hvis man kom ’’galt’’ afsted blev man drevet ind til byen.

En af de næsten umulige udsagn var at få kvinderne organiseret i en fagforening. Ikke alene var kvindernes situation vidt forskellige.

Det kom an på om man var ugift, gift, havde børn eller ikke, om man arbejder hjemme eller i en fabrik samt om man arbejdede midlertidig eller var fastansat.

Mange af de hårdt pressede kvinder havde hverken overskud, tid eller penge til at deltage i fagforeningsarbejde(F).

De første fagforeninger dukkede først op i midten af 1880'erne,3 dannet af kvindelige herreskræddere.

Småt var kvinderne også begyndt at blive organiseret i de ’’mandlige fagforeninger’’ eftersom det blev klart for mændene at kvinderne var ankommet til arbejdsmarkedet for at blive.

Dette støttede mændene op om for at formindske konkurrencer fra kvindernes side. Yderligere gennem århundredeskiftet var væsentligt færre kvinder end mænd organiseret

på nogle områder var organiseringen nærmest umuligt. I 1889 forsøgte nogle tjenestepiger at skabe en fagforening på husarbejdeområdet

dog med dårlige resultater da de fik for få deltagere. Det tog Herskaberne som atter en fornærmelse da de mente at pigerne blot var i venteposition inden ægteskabet og derfor ikke havde nogen ’’lønarbejder-bevidsthed’’ knyttet til husarbejdet.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu