Problemformulering
Hvad kendetegner de danske udvandreres liv inden de tog mod USA og hvilken rolle spillede det i beslutningen om at rejse?

Underspørgsmål
1.
Hvad kendetegnede danskernes levevilkår under det moderne gennembrud og hvorfor tage til USA?

2.
Hvordan beskriver Herman Bang danskerne i teksten ’’Thingvalla (1881)’’? Lav her en analyse af teksten.

3.
I hvilket omfang afspejler teksten ’’Thingvalla’’ udvandringen til USA?

Indholdsfortegnelse
Indledning (Problemformulering)...................................................s. 2

Redegørelse) ................................................................................s. 3

Analyse of metode) ..........................................................................s. 4

Diskussion vurdering og perspektivering) ...................................s. 8

Konklusion ........................................................................................s. 8

Kilder..............................................................................s. 9

Uddrag
Mange danskere levede under utålelige levevilkår i Danmark under det moderne gennembruds tid.

Mange enker som havde børn, tog chancen for et nyt liv i et andet land, i dette tilfælde USA, som var meget populært sted at tage hen.

I USA havde man en bedre chance for at kunne vende op og ned på sin egen negative situation til noget mere positivt.

USA var kendt som mulighedernes land på daværende tidspunkt, dette brugte amerikanerne til at promovere sit land på.

Det var primært de fattigste eller ugifte kvinder som tog afsted på eventyret. De ugifte kvinder håbede nemlig på at de blev friet til, så snart de gik fra borde fra de danske skibe.

Alt dette skete i perioden 1850 - 1914. De første udvandrere var religiøse udvandrer. Fordi der blev indført religionsfrihed i Grundloven i 1849.

Det var også mange af samfundets svageste lag som valgte at tage chancen at tage turen til USA, samt enker med børn på slæb, tog også til USA.

Dansk udvandring var dog procentvis ikke den største i den store udvandring fra Europa. Svenskere, Nordmænd, Irere og Italienere var der flere af som udvandrede.

Når man havde etableret sig og fået en indkomst i Utah, hvor man endte i Salt Lake City. Så skulle man tilbage betale udgifter for en rejse til Amerika.

Amerikanerne satte i 1865 den helt store kampagne igang, fordi der var en stor efterspørgsel på indvandrere. Man ville lokke europæer til USA.

Amerikanerne begyndte forsigtigt ud, da man vidste at rejsen vil være hård og dyr. Måden som europæerne udvandrede på, har et bestemt udvandringsbegreb, nemlig kædevandring.

Man sendte et familiemedlem/ven afsted for at tjekke det ud. Hvis det var en succes, sendte man bud efter resten af familien som derefter fulgte trop.

Udvandringen i Danmark var størst i øst, hvor ejendomspriserne var de højeste. For mange udvandrere var det en drøm at komme fra byen og ud for at arbejde på landet. Nogle klarede sig godt og realiserede sin drøm.

De kunne se at deres egne børn havde gode fremtidsudsigter. Andre vendte mod Danmark igen fordi de aldrig fik succes.

I USA findes der en lille ’’dansk præget by’’ kaldet Solvang lokaliseret i Californien.

De benytter sig af danske værdier og symboler i Rundetårn, bindingsværkshuse, hygge og folkedans. Denne by har sine rødder tilbage fra det moderne gennembruds periode.