Opgavebeskrivelse
Redegør generelt for underklassens kvinder i henholdsvis land og by i perioden under det moderne gennembrud frem til 1915, herunder kvinders stilling i arbejderklassen med udgangspunkt i kilden “En ufaglært kvindes erindringer” fra 1932 af Ukendt

En analyse af “Karens Jul” af Amalie Skram med henblik på hvordan en underklasse kvinders vilkår fremstilles litterært ” og perspektiver denne kilde til Maleriet “Forladt” fra 1888 af Frants Henningsen

Vurder hvorvidt omfanget i fremstillingen “Karen Jul” og kilderne giver et troværdigt billede af levevilkårene for underklassens kvinder under DMG

Indledning
I denne SO6-besvarelse vil jeg gøre rede for kvindernes stilling i samfundet i perioden 1850- 1915 samt i hvordan levevilkårene for kvinderne i underklassen i 1870-1900 med en primær inddragelse af Amalie Skrams ’’Karens Jul’’.

Levevilkår er ikke som sådan et problem i nutidens Danmark. Størstedelen har ingen bekymringer, om overlevelsen i morgen og atter ingen bekymring angående sult eller lign.

Offentligheden tager hånd om de svageste i samfundet, samt de resterende borgere. Men dengang i 1800-tallet var det et stort problem blandt enlige mødre.

Rettigheder er atter heller ikke noget vi ser, som et stort problem i dagens Danmark, nu findes der kvindelige overmagter, chefer m.m. Dette er blot et bevis på hvor hårdt datidens kvinder har haft det.

Af den grund ville jeg analysere ’’En ufaglært kvindes erindringer’’. Dette hænger sammen med at i år 2021 ser levevilkårene helt anderledes ud end det gjorde dengang i 1800-tallet.

Kvinderne har været i mange kampe, for at nå den frihed vi benytter os af i dag. Ud over det ville jeg perspektivere til Frants Henningsens maleri ’’Forladt. Dog ej af venner i Nøden’’.

Indholdsfortegnelse
Indledning 1
3 Metode 1
4 Hvilke levevilkår levede underklassekvinder i perioden 1850-1915, herunder ægteskabs vilkår samt normer 1
- 4.1 De kvindelige arbejdere 1
- 4.2 Kvindernes løn 2
- 4.3 Fagforeningerne 2
- 4.4 Kvindernes stemmeret 2
5 Analyse af ’’en ufaglært kvindes erindringer’’ 3
6 Perspektivering af Frants Henningsens (1850-1908) ’’Forladt. Dog ej af venner i Nøden’’ 3
7 Analyse og fortolkning af Amalie Skram ’’Karens jul’’ 4
8 Vurder hvorvidt omfanget i fremstillingen “Karen Jul” og kilderne giver et troværdigt billede af levevilkårene for underklassens kvinder under DMG 6
9 Konklusion 7
10 Litteraturliste 8

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
’’En ufaglært kvindes erindringer’’5 er en erindring der omhandler Maren Vests voksne oplevelser samt hvor vanskeligt forholdene var for en ufaglært kvinde på daværende tidspunkt.

Slutningen af det Moderne gennembrud. Kilden er fortalt af Maren i 1932, men afsender er dog stadig ukendt, hele hendes oplevelse afspejler den forfærdelig tid, hvor barnedødeligheden var højt stigende.

Dette gælder også selvom det stod til sådan, blev der grundlæggende også født mange børn dertil. Hele hendes episoder bliver dog først nedskrevet efter hændelserne har fundet sted.

Modtagerne mener jeg ikke er bestemt, men hun repræsenterer den fattig del af borgerskabet. Maren fortæller om familiens undertrykkelser, samt de dårlige levevilkår der var.

Hendes liv var ligesom mange andres præget af mange flytninger og arbejde. Hun fortæller samtidig også om den dårlige løn og de dårlige forhold man havde under arbejdet.

Intet kunne sikre et fast arbejde. Kom man til skade, måtte man finde noget nyt for at brødføde familien. De levede under uhygiejniske forhold og dårlige vilkår

her mener jeg at den høje børnedødelighed træder i spil for eksempel: 5’’Det første aar døjede vi meget med sygdom, og flinke Mennesker fra den Landsby, vi boede, kom og bragte Mad til os’’ (s. 215, l 3).

Kvinderne, manden samt børnene skulle knokle for at få en indtægt til familien. Dette resulterede i at de større børn måtte passe de små til tider:

I lang tid havde min mand ikke Arbejde. Saa imidlertid fik han noget ved en Vognmandsforretning, og jeg fik en Formiddagsplads med Rengøring hos en privat Familie

hvor jeg fik min frokost, og naar jeg ikke fik Tid at spise den, tog jeg den med hjem og delte mede børnene. (s 216, l 43 - 50) ’’ Her understreges de levevilkår kvinderne i arbejderklassen levede i.

Kilden er skrevet for at oplyse om tiden, derfor mener jeg heller ikke at der er en bestemt modtager. Derudover ville jeg mene, at det både er en første og andenhånds kilde da vi ikke kender afsenderen.

Hvis forfatteren er Maren ville det være en førstehåndskilde, da det noget hun har oplevet - men er det derimod en forfatter ville det være en andenhånds kilde

da forfatteren blot nedskriver hvad hun har fortalt. Her ville jeg også mene at teksten er Subjektiv da den er præget af Marens følelser og oplevelser

dette kan have en effekt på hvor troværdig. Den er angående som om det var alle der havde det sådan. Men den ligger et godt grundlag.