Problemformulering
Problemformulering:
Kvindernes kønsroller og levevilkår gennem slut 1800-tallet.
Problemstillinger:
1. Der ønskes en redegørelse for de generelle forhold for arbejderklassens og overklassen kvinder gennem slut 1800 ́tallet.
2. Der ønskes en analyse af de to noveller "Memento mori" af Amalie Skram og "Vandreren" af Henrik Pontoppidan.
3. Der ønskes en diskussion af, hvordan novellerne placerer sig i forhold til tidens litterære strømninger, og i hvilken udstrækning skønlitteratur kan anvendes som vidnesbyrd om tidens vilkår for kvinder i 1800’tallet.

Indholdsfortegnelse
Indledningen: ............................................................................................................................................................2
Problemformulering: ................................................................................................................................................. 3
Problemstillinger: ...................................................................................................................................................... 3
Metodeafsnit: ...........................................................................................................................................................3
Afgrænsning: ............................................................................................................................................................. 4
Redegørelse: .............................................................................................................................................................4
Af de generelle forhold for arbejderklassens og overklassen kvinder gennem slut 1800 ́tallet. ................................... 4
Analyse: ....................................................................................................................................................................5
Analyse af novellen "Memento mori" af Amalie Skram ................................................................................................ 5
Analyse .....................................................................................................................................................................7
"Vandreren" af Henrik Pontoppidan.............................................................................................................................. 7
Diskussion og vurdering ..........................................................................................................................................10
hvordan novellerne placerer sig i forhold til tidens litterære strømninger, og i hvilken udstrækning skønlitteratur kan anvendes som vidnesbyrd om tidens vilkår for kvinder i 1800’tallet. .......................................................................... 10
Konklusion: ............................................................................................................................................................. 11
I forhold til slut 1800-tallet og kvindernes kønsroller og levevilkår. ............................................................................ 11
Litteraturliste: ......................................................................................................................................................... 11

Uddrag
kvinderes forhold i arbejderklassens og overklassen, er det begge klasser som har færre rigtigheder, end i forhold til mændene. I 1800-tallett var kvinder ikke juridiske myndige, hvilket ville sige at de var underlagt af manden i huset, og det var både alt.

De var ikke en del af styringen af deres egen indtægt eller formue. I forhold til Børne var det kun manden som havde forældremyndigheden. Kvinderne havde igen mulighed for at starte et erhverv, da de heller ikke havde mulighed for at optage et lån.

Men 1800-tallet var det århundred, hvor der kom flere afgørende forandringer i forhold til kønnet, der skete især forandringer i forhold til det kvindelige køn.

Nemlig i 1857 vedtog Rigsdagen en række ændringer som var med til at ændre på kvindernes status i samfundet. De kvinder som ikke var indgået et ægteskab, blev personligt myndige ved en 25 års alder.

Hvorpå de så fik arveret fra f.eks. forældre på lige fod med deres brødre og søskende. Broderparten udtryk stammer fra den tid, hvor en bror altid arvede dobbelt så meget som søsteren, hvilket så viser hvor stor en forskel der er på kønnet. Men det blevet så lavet om i 1857, for nu havde enker, ugifte og fraskilte kvinder også adgang til at gå ind i erhverv.

Men kvinderne var dog stadig underlagt manden i forhold til ægteskab. Hvis nu en gift kvinde arbejder, er det stadig manden som får hendes indkomst og styre hvad pengene skal bruges til. Dette blev først ændret ti 1899 hvor gifte kvinder nu selv havde retten til at styre deres indkomst, da de selv nu kunne blive personligt myndige.

I forhold til kvinderne og deres skolegang, eksamener og uddannelse.

I midten af 1800-tallet var uddannelser hovedsageligt kun noget for mænd, da det var dem der skulle videre ud og arbejde, kvinderne fik dog muligheden for at kunne komme til en lærerindeeksamen i 1859, og ydere fra 1867 åbnede man op for, at offentlige skoler, nu kunne ansætte kvindelige lærere.

Senere fik kvinderne muligheden til at komme op til datidens eksamen, men uden undervisning.

Den Første kvinde med en studentereksamen og universitetsuddannelse var den 27-årige Nielsine Nielsen.

Men mulighederne for uddannelse var dog praksis begrænset til kvinderne i middel eller overklassen, det var nemlig utænkeligt for fro de lavere samfundsklasser.