DHO om imperialisme

Problemformulering
- Hvad var imperialismen – som periode og som begreb?
- Hvad var årsagerne til erhvervelsen af kolonier og hvordan beskrives forholdet mellem stormagterne?
- Hvilken betydning havde imperialismen for udbruddet af Første Verdenskrig?

Indledning
Imperialismen var tiden fra 1870 til 1914. Det var en tid, hvor Europas stormagter havde ekstrem fokus på at udvide deres riger og deres hierarkier, i et forsøg på, at opnå politisk større magt. Stormagterne Tyskland, Frankrig og England ekspanderede deres lande og kontrollerede store dele af Asien og Afrika hovedsagelig, dog ikke uden at skabe konflikt og spænding Europa over.

I denne opgave vil jeg fokusere på imperialismen og koloniseringsperioden. Mere konkret vil jeg undersøge, hvorfor imperialismen blev årsag til spændinger mellem de Europæiske stormagter. Jeg vil besvare dette ved at gå i dybden med følgende punkter:

Indholdsfortegnelse
NDLEDNING MED PROBLEM FORMULERING 1
BESVARELSE AF PROBLEMSTILLINGEN INDDELT I AFSNIT 2
IMPERIALISMEN 2
ÅRSAGER TIL KOLONISERING 3
FORHOLDET MELLEM STORMAGTERNE 4
IMPERIALISMENS BETYDNING FOR UDBRUDDET AF FØRSTE VERDENSKRIG 5
KONKLUSION FEJL! DER ER IKKE DEFINERET ET BOGMÆRKE.
LITTERATURHENVISNING 6

Uddrag
Perioden, som varer fra 1870 til Første Verdenskrig, er den tidsalder, der betegnes som imperialismen. De, som var hovedaktører i denne periode, var de europæiske stormagter. Herunder er der hovedsagligt tale om Tyskland, Frankrig og Storbritannien. Disse lande koloniserede store områder i Afrika og Asien.

Stormagterne indførte, hvad de kaldte en ekspansionspolitik og resultatet af dette var således, at der blev dannet formelle imperier. Under imperialismen var der stigende efterspørgsel efter naturlige råvarer, og ofte var formålet med denne ekspansionspolitik at blive herre over områder, som var rige med de efterspurgte ressourcer.

Den Danske Ordbogs overordnet definition af ordet imperialisme lyder således – “en stats stræben efter at opnå for eksempel politisk, militær eller økonomisk magt over områder uden for landets grænser især om stormagternes erobring og udnyttelse af kolonier i sidste halvdel af 1800-tallet.”

Det var netop disse formål, altså politisk, økonomisk og militærmagt, som de Europæiske stormagter havde i deres sigtekorn i perioden 1870 til 1914. Hermed kan der tæt knyttes Den Danske Ordbogs definition af ordet kolonialisme som lyder – “staters stræben efter erobring, besiddelse og udnyttelse af kolonier.”

Kolonialisme og imperialisme er nemlig bastante i den forstand, at kolonialismen var et vigtigt underelement i perioden imperialismen.

Ordet imperium er et latinsk ord, der betyder ’rige’, og ifølge Stanford Encyclopedia of Philosophy betyder der også ”at befale”. I den forstand betyder imperialisme som begreb, at ét land bedriver magt over et andet. Imperialismen er således betegnelsen for en ideologi, en strategi og overordnet et system.

I dag bruges imperialisme som begreb for økonomisk og politisk dominans. For eksempel betegnes USA som en moderne imperialistisk stat. Dette grundes ikke af deres forsøg på at erobre nærliggende nationer, men af deres involvering i krigene i Mellem Østen.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her