Imperialismen 1870-1914 | Opgave | 10 i karakter

Opgavebeskrivelse
Opgave A – Imperialisme
- Arbejdsspørgsmål:
1. Hvilken teknologisk fordel havde de industrialiserede lande der ønskede kontrol over ikke-industrialiserede lande?
2. Redegør kort for de nye koloniområder og kolonimagter
3. Redegør for USA's rolle under imperialismen?
4. Hvad er formel og uformel imperialisme
6. Hvad var drivkraften bag imperialismen?
7. Hvilke lande var kolonimagter og hvilke lande havde de kontrol over?

Opgave B – “Hvid mands byrde”
- Arbejdsspørgsmål:
1. Hvem taler - og hvem tales der til i digtet?
2. Hvordan fremstilles de koloniserede folkeslag?
3. Hvad er kolonimagternes opgave?
4. Er Kiplings digt udtryk for en racistisk holdning?
- Vurder efterfølgende Kiplings digt som historisk kilde:
- Hvilken type kilde er der tale om?
- Hvilken type kilde er der tale om?
- Afsender - hvem har skrevet kilden?
- Modtager - hvem er kilden henvendt til?
- Kildens tendens

Uddrag
De industrialiserede lande havde mange teknologiske fordele som eksempelvis jernbaneanlæg, dampskibe og kanalbyggerier som effektiviserede landenes transportsystemer markant.

Samtidig havde de industrialiserede lande også formået at skabe massive medicinske fremskridt som forlængede gennemsnitslevealderen og forstærkede landenes militære.

En anden ting der forstærkede militærerne var våbenteknikken som også var blevet forbedret. Maskingeværet, der blev konstrueret ca. 1880 var det afgørende fremskridt indenfor det militære område.

De industrialiserede lande havde altså dels en transportmæssig fordel, dels en sundhedsmæssig fordel og dels en militær fordel.

På grund af disse fordele blev det en “let opgave” at sikre sig kontrollen over de ikke-industrialiserede dele af verden.

---

Under imperialismen fik USA mæglerrollen mellem Rusland og Japan. Principielt var USA en anti-imperialistisk magt, skabt af 13 oprindelige staters revolution mod det britiske kolonistyre i 1770’erne.

Dog var USA’s udvikling en sammenhængende erobrings historie. En tidlig brug af udtrykket "anti imperialist" fandt sted, efter at USA gik ind i den spansk-amerikanske krig i 1898.

Anti-Imperialisterne modsatte sig ekspansionen, fordi de mente, at imperialismen krænkede credo for republikanske, især behovet for " samtykke fra de styrede " - vidtstrakte indre områder tog man med magt fra indianerne.

I 1823 formede præsident Monroe “Monroe-doktrin”, hvor den amerikanske regering pointerede, at den ikke ville blande sig i europæiske forhold.

USA accepterede derimod ikke, at europæerne blandede sig i forholdene på den vestlige halvkugle. Generelt set var Monroe-doktrinen en amerikansk politik, der var imod europæisk kolonialisme i Amerika.

Den hævdede, at enhver indblanding i udenrigsmagternes politik i Amerika var en potentielt fjendtlig handling mod USA. Budskabet i Monroe-doktrinen var, at Amerika var for nordamerikanerne.

I 1890’erne gik den amerikanske ekspansion i to retninger - Mellemamerika og det caribiske område, dels stillehavsområdet, hvor USA allerede i 1853 havde demonstreret sin virketrang ved at gennemtvinge åbningen af Japan.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu