Opgavebeskrivelse
● Hvad gik imperialismen ud på?

● Hvad var stormagternes årsag til besiddelse af kolonier?

● Vurder, hvorvidt teksterne afspejler deres historiske samtid. (Winston Churchill: De unge år, Hasselbalch 1935 [oprindelig udgave 1930], s. 152-154. og Anatole France: ”Kolonial galskab”, 1904).

● Hvordan var forholdet mellem stormagterne

Indledning
Imperialismen fandt historisk set sted i tidsperioden fra år 1870 til 1918, dog fortsatte perioden i en vis grad efterfølgende frem til afkolonisering.

I denne tidsperiode havde de europæiske stormagter en kæmpe magtkamp mellem hinanden.

Magtkampen gik ud på at udvide riger og hierarkier, med det formål at opnå en større politisk magt i EU.

Stormagterne; Frankrig, England og Tyskland formåede at udvide, hvad der allerede var deres land, og endte med at kontrollere flere dele af Asien og Afrika.

Dette førte til uro og konflikt blandt de andre europæiske lande. For at udarbejde min besvarelse vil jeg anvende egen viden fra undervisningen, internetkilder og de to udleverede tekster samt en tekst jeg selv har fundet omkring imperialisme.

Til diskussion vil jeg anvende informationssøgning og kilder som jeg har brugt til, at besvare opgaven.

Indholdsfortegnelse
Indledning til DHO: 3
Problemformulering: 3
Hvad gik imperialismen ud på? 1
Hvad var stormagternes årsag til besiddelse af kolonier? 1
Vurder, hvorvidt teksterne afspejler deres historiske samtid: 3
Hvordan var forholdet mellem stormagterne? 4
Konklusion: 5
Kildeliste: 6
Forsidebillede: 6
Hjemmesider: 6
Tekster: 6

Uddrag
Ferry forsøger at forsvare og retfærdiggøre besiddelse af kolonier samt ekspansion politikken.

“Hvad jeg ønsker at fremhæve for at understøtte denne påstand, er, at den koloniale ekspansionspolitik, såvel i handling som i ord, er et politisk og økonomisk system; jeg vil gerne sige, at man kan sætte dette system i forbindelse med tre slags ideer: økonomiske ideer, teorier om civilisation i højeste forstand og ideer om politik og patriotisme”

Her belyser Ferry, hvorfor han mener, at det er nødvendigt at have kolonier i Asien og Afrika for at udvide Frankrig som rige.

Ferry mener, at den eneste måde Frankrig kan opnå den ønskede økonomi og civilisation på, er ved at have kolonier og føre ekspansionspolitik, hvilket tydeligt ses i dette citat: “(...)

at den koloniale ekspansionspolitik, såvel i handling som i ord, er et politisk og økonomisk system; jeg vil gerne sige, at man kan sætte dette system i forbindelse med tre slags ideer: økonomiske ideer, teorier om civilisation i højeste forstand og ideer om politik og patriotisme.”

Som det kan læses i dette citat fra Ferrys tale, er fokuspunktet at gøre det klart og tydeligt, hvorfor kolonisering er nødvendigt.