Indledning
Yahya Hassan var en dansk digter med palæstinensisk baggrund, der dannede stor opmærksomhed og popularitet.

Yahya Hassans digte viser en side af sit mørke og barske fortid og sit perspektiv til det danske samfund og religionen islam, som han forlod for at blive en bedre ‘dansker’. Han taler både om politik, familie og vold.

Yahya Hassan var tidligere politiker for Nationalpartiet, og har derfor også en baggrundsviden om politik, som han inddrager i sine digte.

Digtene “Mor til tre fremmede søskende” og “Barndom” blev udgivet i digtsamlingen “YAHYA HASSAN”, der udkom i 2013 af forlaget Gyldendal, som skabte stor debat i det danske samfund.

Digtsamlingen har solgt over 120.000 eksemplarer, og er dermed den bedst sælgende debutdigtsamling i Danmark. Begge digte omhandler familie og det at blive svigtet.

Indholdsfortegnelse
Mor til tre fremmede søskende
Barndom

Uddrag
I verslinje 1 står der “HAN LUKKEDE DØREN IND TIL STUEN”. Det er faren, der lukker døren, og går ind på sit værelse, for at snakke med mellemøstlige kvinder.

Det lykkes for faren at finde en ny kone, men efter kun en måned, forlader konen faren igen. Faren har formodentligt været svær at leve sammen med, og derfor forlader konen ham efter en måned.

Idet den første kone forlader ham, bliver døren igen lukket, hvilket hentyder til, at faren prøver at finde en ny kone, fordi han ikke selv kan stå for at passe sine børn.

Dette kan findes i verslinje 12, hvor der står “OG DØREN BLEV LUKKET IGEN”. Der er altså en gentagelse af, at faren prøver at finde en ny kone igen og igen.

Vi kan læse i starten af digtet, at faren lukkede døren ind til stuen, som betyder at de er derhjemme. Senere hen hører vi om hvordan Yahya Hassan og sin far skulle ud at hente farens nye kone i lufthavnen

hvor de har valgt at leje en bil, for at komme til Kastrup lufthavn. De tager derefter hjem, og faren viser moren rundt i huset, og især i køkkenet.

Det meste af digtet foregår altså hjemme ved familien og den nyindflyttede kone er ikke en særlig fornuftig kvinde og derfor har Yahya Hassan det svært ved at bo med hende.

Vi hører hvordan Yahya Hassans mor er nede og handle i fakta i linje 26: “OG SPYTTEDE PÅ MIN MOR I FAKTA”. Farens nye kone har altså set faren ekskone i Fakta og vælger i stedet for at hilse en provokerende løsning og spytter på hende.

Fortælleren af digtet er som sagt Yahya Hassan. Yahya Hassan skriver i verslinje 8, at den første kone er sød og rar.

Det viser, at han i virkeligheden ikke havde noget imod hende som person og i realiteten kunne han godt lide at have hende i familien. I verslinje 12 står der:

“OG DØREN BLEV LUKKET IGEN”. Det er lige efter at, vi hører den første kone er gået fra faren, efter blot en måned. Faren prøver her at holde afstand til sine børn.

Han går ind for sig selv, og tager telefonen, og prøver at finde en ny kone, han kan gifte sig med. Faren finder så en anden kone, og den nye kone har sine 3 børn med.

I verslinje 20 står der “DISSE SMÅ VÆSENER ER SØSKENDE JEG IKKE MÅ RØRE VED”. Væsener er det ord Yahya Hassan vælger at bruge om sine nye søskende.

Væsener er bestemt ikke et positivt ord, men et nedladende ord. Væsener bliver ofte beskrevet som nogle mærkelige, fremmede og underlige skabninger. Det er måske også sådan Yahya Hassan ser sine nye søskende.

Vi får i den indre verden et indblik i, hvilke nogle følelser Yahya Hassan brænder inde med. Det er specielt følelser som svigt, vrede og had, som han lægger vægt på i dette digt.

Hans vrede kommer til udtryk ved, at han er vred på sin familie eftersom han føler, at hans far har svigtet ham ved at føre en ny kvinde ind i familien gang på gang.

Derudover føler han sig også svigtet ved, at hans far har fået nye børn, som han ikke engang selv kan finde ud af at tage vare på.

Hans had i dette digt er i form af det had han har til sin kultur og religion. Han har ikke lyst til at leve under forhold som hans kultur og religion tvinger ham til at leve under.

Flere gange i digtet viser han indirekte, hvor meget vold der er i en kultur som denne. Til sidst i digtet vælger han på en måde at gøre oprør mod sin religion ved at sparke til kvinden.