– Jeg forstår min mor
– Mine shorts er hvide
– Hollænderhallen

Alle tre tekster er fra Maria Gerhardts digtsamling Amagermesteren, People’sPress 2015.
Maria har brugt sporten som afsæt i alle de overstående digte til at belyse forskellige temaer og budskaber.

Uddrag
Jeg forstår min mor
Digtet er episk, da det fortæller en historie med handling ”jeg ser tennis”, dette er dog en parallel situation, i forhold til den han står i lige nu.

Dette ses ved ”min ulykke”, hvor han blander sine forældre ind i det. Digtet er en ”jeg fortæller”, som dermed er meddeleren til læseren.

Det ses ved, at han fortæller om en personlig oplevelse fra hans synspunkt, som igen ses ved ”min ulykke”. Der opstår gentagelser i form af ”jeg forstår min far” og ”jeg forstår min mor”.

---

Dertil bliver påklædningen beskrevet ”Mine shorts er hvide”, hvilket en tennisspiller oftest er iført. Folk vil oftest følge med, og se en tenniskamp, hvilket gør det til et meget socialt miljø.

Tennis har stort set altid været en rigmands sport, som man kan fortolke ud fra ”Mine hvide piger Mine hvide drenge”, som er de velhavende tilskuere.

---

Hollænderen er et episk digt, da det har en handling/konflikt, som ses i at hovedpersonen kommer til hallen, og han/hun har medlemsskab.

Digtet er dog præget meget lyrisk da størstedelen af digtet, er en beskrivelse af hallen og dens indhold.

Digtet er en blanding af det traditionelle og prosa poesi. Det er ellers nutidigt med prosadigte, som modsat de traditionelle, ikke har en fast form i form af vers og strofer.