De danske kvinders historie s. 42-52 – Kapitel 3: 1915-40

Indholdsfortegnelse
Første verdenskrig i forhold til kvinders forhold og kvinderollen
Hvilke konsekvenser fik første verdenskrig for kvinderollen?

Kvinders forhold i relation til seksualitet, børnebegrænsning, prævention, abort.
Hvilke personer satte gang i debatten ang. seksualitet, børnebegrænsning, prævention og abort, og hvilke forskellige argumenter havde de?
Hvilke muligheder gav fortalerne og debatten kvinderne ift. seksualitet, børnebegrænsning, prævention og abort?

Debatten om disse emner – synspunkter, argumenter og deltagere.
Befolkningstallet og betydningen af eugenik.
Hvordan forsøgte dele af samfundet at opretholde et acceptabelt befolkningstal?

Uddrag
Krigen skabte behov for sygeplejersker, der kunne hjælpe de sårede i hjemlandet. Derfor skabte situationen arbejde for kvinder (uanset socialt tilhørsforhold) der meldte sig som frivillige sygeplejersker. Disse kvinder var ikke vant til et arbejde uden for hjemmet, så denne situation gav dem en nytteværdi de ikke tidligere havde kendt til.

De udsendte mænd efterlod et tomrum derhjemme, hvilket gav stillinger i landbrug og på fabrikker, som kvinderne overtog. Det gav kvinderne et indblik i hvilken effekt de kunne have i samfundet. De tjente nu deres egne penge, og fik en betydning i samfundet uden for huset.

Da krigen sluttede (1918) og de overlevende mænd vendte hjem, blev mange kvinder nødsaget til at trække sig fra arbejdsmarkedet og igen finde sig i deres vante plads i hjemmet. Dette skabte et kvindeoverskud, grundet de mange døde mænd fra krigen. Dette skabte en generation af ugifte kvinder.

Krigen satte skub i samfundsbevægelser og synet på kønsroller forandrede sig, så der kom større jævnbyrdighed mellem kønnene. Der blev i 1919 indført den første lov om ligeløn for offentligt ansatte og i 1921 kom loven om kvinders og mænds lige adgang til offentlige stillinger (pånær militære stillinger samt stilling som præst)

Efter århundredeskiftet (1900) i takt med slutningen på Det Moderne Gennembrud blev kvindelige politikere og samfundsdebattører anset og fremtrædende i landet aviser og i offentlige politiske og sociale sammenhænge.

Industrialiseringen tog fart, da der kom moderne teknologi og elektricitet. De bedste stillinger i dette, blev besat af mænd, men kvinderne kunne blive ansat som sekretærer, lærerinder og sygeplejersker i byerne.

Disse bevægelser var alle i gang før 1. Verdenskrig, men blev forstærket af krigens omvæltning. Krigen ændrede modebilledet, hvor kvinderne før gik i lange kjoler, hat - nu blev korsettet umoderne, kjolen blev kortere, taljen sænket, bare ben og arme var ok, og håret blev klippet kort.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu