Danmarks historie bind 2 & Det danske demokrati | Historie

Danmarks historie bind 2, s. 66-73 + s. 84-86 samt Det danske demokrati s. 42-44 + s. 53 (udleveret)

Opgavebeskrivelse
1. Hvor hurtigt kom nyhederne fra Paris frem til København i 1871 og hvorfor så hurtigt?
2. Redegør for avisens udbredelse fra 1860erne. Hvilke aviser havde Venstre, og hvilke havde Højre?
3. Gør rede for Indre mission og for Grundtvigianismen og deres udbredelse.
4. Hvad var årsagen til oprettelsen af Askov Højskole? Hvad var formålet med højskolen? Hvem kom på højskole? Hvilken isme og hvilket parti blev knyttet til højskolen?
5. Hvordan så de nationalliberale på, hvem der skal regere landet – altså have regeringsmagten? Analyser i denne sammenhæng Orla Lehmanns tale – Indledning og tale udleveres.

KILDEANALYSENS GRUNDSPØRGSMÅL ID
• Hvilken historisk samtid/periode er kilden en del af?
• Hvor, hvornår og under hvilke omstændigheder er kilden blevet til?
• Hvilken slags kilde er der tale om?
• Er kilden ægte eller et falsum?
• Kan kilden anvendes som en frembringelse eller en beretning – eller begge dele?
• Hvem er afsenderen?
• Er beretningen en første- eller andenhånds kilde?
• Er der tale om en primær- eller sekundærkilde?
• Hvem er kildens modtager?
• Er kilden offentlig eller fortrolig?
• Hvor repræsentativ er kilden?
• Hvor brugbar er kilden til at besvare den historiefaglige problemstilling?

6. Hvad var baggrunden for og indholdet af grundloven fra 1866? Hvorfor indgik Venstre et kompromis? Gik det som Venstre håbede på?
7. Hvad var baggrunden for dannelsen af Det forenede Venstre i 1870?
8. Hvor kulturelt, geografisk og klassemæssigt dominerede partiet Højre?
9. Hvad var formålet med Dansk kvindesamfund? Hvad var indholdet af sædelighedsdebatten?
10. Det forenede venstre var delt i 2 slags Venstre – hvad var forskellen på dem?
11. Hvad er hovedproblematikken i den såkaldte forfatningskamp?
12. Hvordan forsøgte Venstre, at få Estrup-regeringen fra magten i 1877? Hvad var Estrups modsvar? Hvordan reagerede Venstre på dette?
13. Hvem var Hørup? Hvad sagde han om folketinget – kan findes på nettet?
14. Hvordan så Højre og de forskellige dele af Venstre på forsvaret? Hvorfor fik forsvarsspørgsmålet så stor betydning?
15. Hvad var det nye ved den provisoriske finanslov, som Estrup-regeringen førte igennem i 1885? Hvilke andre vigtige provisoriske love blev gennemført – se udleveret papir?

16. Gør rede for provisorietiden. Diskuter, i hvor høj grad man kan betegne provisorietiden som et diktatur.
17. Gør rede for socialdemokratiets udvikling fra 1877 og til 1890.
18. Hvorfor var forholdet mellem Højre og dele af Venstre ved at ændre sig i 1890?
19. Hvilke fløje var der i Venstre?
20. Hvilke sociale reformer blev Højre og Det moderate venstre enige om? Hvad var baggrunden for denne enighed?
21. Hvad var indholdet af det store forlig i 1894?
22. Hvordan så det øvrige Venstre på forliget?
23. Hvordan gik det ved valget i 1901?
24. Hvad var årsagen til, at Chr. 9 gik med til at udpege en Venstreregering? Hvem blev statsminister og hvorfor ikke Venstre reelle leder? Hvorfor kalder man det for systemskiftet?
25. I hvor mange år beholdt Venstre magten?

Uddrag
Årsagen til at Chr.9 gik med til at udpege en Venstreregering var at han var hårdt presset af folk som havde politiske situationsfornemmelse. Og derfor måtte han opgive at det ikke skulle være ham alene der bestemte hvem der skulle danne regering. Blandt dem som pressede var direktør Axel Heide og H.N Andersen fra Ø.K, hvor de begge havde tæt forbindelse med kongefamilien blandt dem den indflydelsesrige Marie.

De begge forstod at venstre ikke turde systemet men at det var bedre for borgerskabet at have en venstre som er i fremgang, end et højere som var i betydelige modgang. Resultatet blev hermed at det parti som havde flest stemmer skulle danne regering. Det kaldes for systemskiftet på baggrund af at baggrund af det var en overgang fra kongevalgt regering til folkevalgt regering. J.H Denzuter blev statsminister.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu