Funktioner | Matematik aflevering | 12 i karakter

Opgavebeskrivelse
Opgave 1
Fortegnene for koefficienterne a, b, c og diskriminanten d.
Toppunkt, og angiv om toppunktet er et maksimums- eller minimumspunkt.
Nulpunkter

Opgave 2
Om en lineær funktion f(x) oplyses det, at grafen for går gennem punkterne (−2, 0) og (1, 3).

Opgave 3
Funktionerne f og g er bestemt ved f(x) = 2x2 − x og g(x) = −x + 2.

Opgave 4
Løs andengradsligningerne i hånden med et passende antal mellemregninger, og tjek herefter med solve kommandoen i TI-Nspire - (dvs. skriv fx solve(−4x2 + 4x − 1 = 0, x)).

Opgave 5
I år 1981 da McDonald’s åbnede i Danmark, kostede en Big Mac 15,75 kr. I år 2010 var denne pris steget til 31 kr.

Opgave 6
En bestemt vare har en overskudsfunktion givet ved:

Uddrag
• a: Afgør om grafen er konveks eller konkav. Grafen A er konveks og derfor er a > 0.

• b: Afgør om toppunktet ligger til højre eller venstre for y-aksen. Da toppunktet ligger til højre for y-aksen, har a og b forskellige fortegn, derfor er b < 0.

• c: Afgør hvor grafen skærer y-aksen. Grafen skærer y-aksen under x-aksen, derfor er c 0.

• d: Afgør hvor mange nulpunkter grafen har. Grafen A har 2 nulpunkter og derfor er d > 0.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu