Indledning
Denne emneopgave kommer til at handle om lineære funktioner. Undervejs kommer jeg til at fokusere på hvad en lineær funktion er og hvad funktionsforskriften for en lineær funktion fortæller os, hvordan definitions- og værdimængder fungerer, nulpunkter, brug af lineær funktioner i dagligdagen og stykkevis lineær funktioner.

For alle mine opgaver vil der desuden blive fremført beviser, regnestykker, formler og sproglig matematisk anvendelse som hjælp og virkemidler.