Funktioner generelt | Matematik emneopgave

Indholdsfortegnelse
- Lineære funktioner
- Bevis for formlen a
- Bevis for b
- Lineær programmering
- Deskriptiv statistik
- Finansiel regning
- Andengradspolynomiumer
- Eksponentielle funktioner
- Lineær programmering

Uddrag
En funktion er helt generelt en beskrivelse af en sammenhæng. En funktion f foreligger, når en talstørrelse y afhænger entydigt af en anden talstørrelse x.
Man siger, at y er en funktion af x, og skriver y = f(x), hvilket læses: y er funktionsværdien af x eller blot f af x.
Man definerer en funktion som en række koordinatsæt (x, f(x)) eller (x,y) for hvilke der gælder, at der til én x-værdi, svarer én og kun én f(x)-værdi eller y-værdi. F(x) eller y kaldes den afhængige variabel mens x kaldes den uafhængige variabel.

Standardanalyse:
Det er kun en funktion hvis man kan tegne en streg igennem og den ikke rammer funktionen 2 gange.

Definitionsmængde:
Bredden på x-aksen – antal mulige x-værdier

Nulpunkt:
Det er punktet/punkterne, hvor grafen skærer på x-aksen.

Fortegnsvariationen:
Fortegnsvariationen bestemmer om grafen/dele af grafen er positiv eller negativ. Dele af grafen/grafen er negative, hvis den befinder sig under x-aksen og positiv, hvis den befinder sig
Angives vha intervaller ”målt” på x-aksen

Monotoniforholdet:
Monotoniforholdet bestemmer om grafen eller dele på grafen er aftagende, voksende eller konstant. Grafen er aftagende hvis a (hældningen), i forskriften f(x)= ax+b, er under 0, og voksende hvis a er over 0. Hvis a er 0, er grafen konstant
Angives vha intervaller ”målt” på x-aksen

Ekstrema punkter:
Ekstrema punkterne bestemmer maksimum/minimumspunkter på en graf.
Det højeste punkt på en graf kaldes et globalt maksimum, hvor det laveste punkt på grafen kaldes et globalt minimum. Andre høje eller lave punkter på grafen hedder henholdsvis et lokalt maksimum og et lokalt minimum.

Værdimængde:
Højden på y-aksen. Antal mulige y-værdier.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her