Indledning
En funktion er en regel i matematik, hvor der altid knyttes et y til x og omvendt. Funktioner beskriver helt generelt sammenhængen mellem to variable enheder x og y. X er en uafhængig variabel, da det er os selv, der kan bestemme, hvilke værdi X skal have, hvor Y bestemmes af funktionen.

Derfor kan man på mange måder godt sammenligne en funktion med en maskine, da vi spytter et tal (X) ind i den, hvorefter den spytter et nyt tal ud (y).

Indholdsfortegnelse
Del 1 (teoretiske del)
Funktion og centrale begreber i forbindelse med funktioner
Lineære funktioners forskrift og deres grafiske billede
De særlige kendetegn ved lineære funktioner
Bestemmelse af forskriften for en lineærfunktion ud fra to punkter.
Førstegradsligninger
Stykvis lineære funktioner
Tilnærmelsesvis lineære udviklinger (lineær regression)
Stykvis lineære funktioner
Anvendelse af lineære funktioner
Del 2 (uddybende del)
Bevis for formlen A:
Bevis for formlen B:

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
Sådan på det helt generelle plan, så er ligninger et udsagn, hvori der indgår et lighedstegn. Det vil sige det på venstre side skal være lige stort, som det på højre side.
Grundlæggende formel: ax+b = cx+d

Til løsning af ligninger er der en lang række regler ift. reduktion. At løse en ligning er at bestemme de tal, som er i lignening i stedet for x. Det vil altså sige, at hvis tallet på venstreside er lig med tallet på højre side, så er ligningen sand.

Herunder følger to eksempler: