Indholdsfortegnelse
Opgave 1

En virksomhed producerer og afsætter to typer etuier til en bestemt type mobiltelefon: RUBBER og
SKINLOOK. Lad x angive antal producerede og afsatte RUBBER og lad y angive
antal producerede og afsatte SKINLOOK.

a) Bestem forskriften for funktionen f og tegn polygonområdet defineret ved ovenstående kapacitetsbegrænsninger.
b) Bestem det antal producerede og afsatte RUBBER pr. dag og det antal producerede og afsatte SKINLOOK pr. dag, der giver virksomheden det største samlede dækningsbidrag pr. dag.

Opgave 2

En virksomhed producerer og sælger to forskellige pumper en afløbspumpe DRAIN og en kælderpumpe AWAY. Dækningsbidraget er 2000 kr. pr. DRAIN og 1500 kr. pr. AWAY.
Funktionen f (x, y) = a⋅x + b⋅ y angiver det samlede dækningsbidrag ved at producere og sælge x stk. DRAIN og y stk. AWAY.

a) Bestem en forskrift for f .

b) Bestem det antal DRAIN og det antal AWAY virksomheden skal producere og sælge pr. uge for at opnå det størst mulige samlede dækningsbidrag.

Uddrag
Jeg har lavet begrænsningerne ved at bruge de informationer jeg har fra skemaet og skrevet dem direkte ind i polygonværktøjet i bogen.

For at få det højeste dækningsbidrag pr. uge skal de producere 350 stk. af DRAIN og 250 stk. af AWAY.

Deres max de kan opnå ved at producere 350 stk. DRAIN og 250 stk. AWAY er 1.800.000 kr.