Lineær programmering | Emneopgave

Indholdsfortegnelse
Emneopgave Lineær programmering
Del 1:
Beskriv formålet med lineær programmering
Forklar med dine EGNE ord begreberne:
Del 2 (Mindstekravsopgaver):
Opgave 1:
Opgave 2:
Opgave 3:
Del 3 – Alle hjælpemidler er tilladt:
a) Bestem en forskrift for funktionen f.
b) Bestem det daglige forbrug af oksekød og lammekød, der giver slagterbutikken de mindst mulige samlede daglige omkostninger til oksekød og lammekød.
Del 4 – Uden brug af Geogebra - men måske behov for en lommeregner:
a) Beskriv, hvad ”hjørnemetoden” betyder, og find ved hjælp af denne metode den optimale sammensætning af typerne samt den optimale daglige indtjening.
b) Beskriv, hvordan man kan finde den optimale sammensætning af x og y ved hjælp af kriteriefunktion og niveaulinje(r). Find den optimale sammensætning af typerne samt den optimale daglige indtjening ved hjælp af kriteriefunktion og niveaulinje(r).
Del 5 – Uden brug af Geogebra - men måske behov for en lommeregner:
a) Beskriv formålet med følsomhedsanalyse (se eventuelt plushhx2 fane 6.5)
b) Bestem, hvor meget prisen på type 1 kan ændre sig uden at den optimale sammensætning af typerne ændres.

Uddrag
Beskriv formålet med lineær programmering
Lineær programmering bruges ofte, når virksomheder planlægger sin produktion. Det er en matematisk metode der anvendes når man vil finde minimering eller optimering.

Virksomheden vil være begrænset af nogle begrænsninger, fx et telefonselskab der laver telefoner skal bruge tid på at samle, teste og pakke.

Disse 3 faktorer er produktionsfaktorerne der er med til at finde den optimale produktion og dermed også det optimale dækningsbidrag (DB).

Forklar med dine EGNE ord begreberne:

o Kriteriefunktion
Kriteriefunktionen ser således ud: f(x,y) = ax + by er en funktion der viser hvad dækningsbidraget er på salget af en virksomheds varer.

Hvis vi har en kriteriefunktion på f(x,y) =1000x +1250y, vil det vise sig at for hvert x-produkt man sælger, tjener man 1000kr ,og for hvert y-produkt man sælger tjener man 1250 kr. Sælger man 10 af x-produktet (10*1000 = 10.000kr.) og 7 af y-produktet (7*1250 = 8750kr.) vil virksomheden få et dækningsbidrag på 18.750kr.

o Begrænsninger og polygonområde (Minimum 100 ord – gerne eksempel)

Vi vender tilbage til telefonselskabet der samler, tester og pakker telefoner. Virksomheden vil jo gerne have det højest mulige dækningsbidrag, men er undtaget problemet med at de er begrænset af deres lager af materialer og tid. Begrænsningerne bliver illustreret ind på et polygonområde, der afgrænser den optimale kombination af begrænsningerne, og vil vise os det største dækningsbidrag.

Polygonområdet vil vise os det optimale dækningsbidrag, hvor det tangerer med det yderste punkt af polygon’et. Et eksempel på et begrænsningsskema kan se således ud:

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu