Indledning
Lineær programmering er en matematik metode til at kunne optimering noget bestemt. For virksomheder kunne det være de skulle finde de laveste omkostninger på deres produkter eller ville skabe det størst mulige overskud de kan skabe via deres resurser og tid stillet til rådighed.

I denne sammenhæng vil vi bruge den i forhold til økonomi, altså maksimere virksomhedens produktionssammenhæng og skabe det størst mulige overskud, men også finde de laveste omkostninger virksomheden kan genere og tabe mindst mulige penge.

Indholdsfortegnelse
Introduktion 2
Maksimering 2
Minimering 3
Niveaulinje 4
Begrænsninger 4
Kapacitetsområde 4
Klassiske- og nemme metode. 4
Hjørne inspektion 6
Følsomhedsanalyse 6

Uddrag
Begrænsninger:
Begrænsninger er det antal resurser virksomheden maksimalt kan stille til rådighed i forhold til deres produktion, altså sammenhængen mellem resurser og tid stillet til rådighed.

Det er et eksempel på en virksomheds begrænsninger. De skal bruge et x og y antal minutter til hver produkt og hver produkt har et max antal timer.

Kapacitetsområde:
Et kapacitetsområde viser virksomhedens muligheder for kombinationer af deres produkter. Ud fra de oplysninger virksomheden har på deres produkter i forhold til resurser, vil kapacitetsområde vise hvornår virksomheden ikke har kapacitet nok, til at kunne klare en produktion.

Det kunne eksempelvis være, hvis virksomheden mente, at de ville producere 200 stk. af ét produkt og 150 stk. af ét andet produkt, men ud fra resurser og tid, vil kapacitetsområde fortælle, at det kan de ikke, da tiden ikke rækker langt nok i forhold til resurser.