Emneopgave i lineær programmering

Indledning
I denne emneopgave har vi fokuseret på emnet lineær programmering, som er tillæg til emnet lineære funktioner. Vi vil fokusere på forskellige begreber, der knytter sig til emnet. Derudover vil vi også forklare disse. Til sidst har vi løst to opgaver, som kan bruges til at få en bedre forståelse for emnet samt vise, hvordan lineær programmering bruges i dagligdagen.

Indholdsfortegnelse
Indledning
Hvad bruges lineær programmering til?
Eksempel 1
Kernebegreber
Polygonområde
Niveaulinje
Betingelser
Optimering
Minimering
Opgaveløsning
Opgave 1
a)
Opgave 2
a)
b)
c) 1

Uddrag
Lineær programmering kan bruges til visse typer af optimeringsproblemer samt minimeringer. Det anvendes bl.a. i forbindelse med en virksomheds optimering af fortjeneste eller minimering i omkostninger, når man skal tage højde for flere faktorer.

Hvis man f.eks. producerer to varer og har nogle betingelser i forhold til f.eks. materialer, så kan man finde den sammensætning af vare som optimerer dækningsbidraget. Altså hvor meget af den ene vare og hvor meget af den anden, man skal producere for at få det største dækningsbidrag.

Betingelserne kalder vi også begrænsninger, og det er de begrænsninger der er på ressourcerne, som kan være f.eks. tid, kapacitet og råvarer.

Man udtrykker typisk et problem indenfor lineær programmering med kriteriefunktionen, som er følgende:

f(x,y) = ax + by

Her er f(x,y) den værdi, man forsøger at optimere, x og y er de uafhængige variable, og a og b er konstanter. Man vil typisk også tage betingelser i betragtning, som begrænser kriteriefunktionen. En betingelse kan være:

cx + dy ≤ K

Her er x og y er de samme uafhængige variabler som tidligere, og c, d og K er konstanter.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu