Kvadratisk programmering | Emneopgave Matematik

Indholdsfortegnelse
1. Hvad forstås der ved en kvadratisk funktion f i to variable x og y og hvad er grundligningen for denne? Kom her ind på betydningen af konstanterne A og C i forbindelse med hvilket type keglesnit de tilhørende niveaukurver N(t) er.

2. Forklar kort i egne ord, hvordan optimum findes i de tre tilfælde.

3. Forklar kort i egne ord, hvordan optimum findes, når niveaukurver er parabler.

4. Løs opgaverne på nedenstående bilag.

Opgave 1: Omskrivning af cirklens ligning

Opgave 2: Gammel eksamensopgave

Uddrag
En kvadratisk funktion f i to variable x og y er en funktion for enten en cirkel, en parabel eller en ellipse.

Grundligningen for en sådan funktion ser sådan ud:
f(x,y)=Ax^2+Cy^2+Dx+Ey+F

Til disse kvadratiske funktioner kan vi lave niveaukurver ved at bruge følgende ligning:
N(t): Ax^2+Cy^2+Dx+Ey+F=t

Jeg sætter altså N(t)=t
Værdierne af A og C bestemmer hvorvidt keglesnittet er en cirkel, en parabel eller en ellipse.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu