Emneopgave | keglesnit og kvadratisk programmering

Indholdsfortegnelse
1) Den teoretiske del
1,1) Giv en introduktion til den kvadratiske ligning og dens kobling til et keglesnit (kom ind på kegelsnittet for planet, ellipsen, cirklen og parablen)
1,2) Bevis hvordan enten cirklen eller ellipsens ligning fremkommer (eller begge)
- Cirklen:
- Ellipsen:
1,3) Vis hvordan man omskriver en kvadratisk ligning til en ellipse og evt. en cirkel ved hjælp af kvadratkomplettering (find selv et eksempel) - husk forklare de enkelte skridt

2) Den praktiske del
a) Formlen for DB er Dækningsbidrag=afsætning*(pris pr.stk.-enhedsomkostninger.
b) Gør rede for, at Niveaukurven N(4200) er en ellipse. Bestem centrum og halvakser
c) Tegn N(4200) i et koordinatsystem sammen med begrænsningerne på x og y og bestem det antal stk. af vare A og det antal stk. vare B, der skal afsættes pr. uge for at opnå det størst mulige samlede dækningsbidrag pr. uge. Tegn den niveaukurve som giver det størst mulige dækningsbidrag.
d) Bestem den pris virksomheden skal tage for vare A og vare B, når det samlede dækningsbidrag pr. uge størst.

Uddrag
Førhen har vi haft om lineære programmering. Her er kvadratisk programmering en tilføjelse/udvidelse af emnet. Forskellen mellem de to er deres kriteriefunktion.

Indenfor lineære programmering bruger man kriteriefunktionen f(x,y)=ax+by+c og inden for kvadratisk programmering bruges funktionen

---

Cirklen består af flere punkter, der betegnes med P. Alle de punkter der er i planen, har samme afstand til cirklens centrum, som betegnes med C og vi ved at afstanden fra C til cirklens punkter er radius.

Så hvis cirklen har et punkt med koordinaterne (x,y) og C er har koordinaterne (x_0,y_0) kan der nu dannes en trekant med de to punkter, som vil se vil se således ud:

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu