Kvadratisk optimering | Matematik

Indledning
Når der er tale om kvadratisk optimering, så er det en kombination af to emner. Disse to emner er andengradsfunktioner og lineær programmering. Denne emneopgave, vil starte med et afsnit omkring teori.

Under teori, vil der blive fortalt omkring definitionen af en kvadratisk funktion i to variabler, hermed også et økonomisk sammenhæng. Som en afslutning vil der blive redegjort for hvordan man optimerer en kvadratiskfunktion på et begrænset polygonområde, med fokus på cirkler, ellipser og parabler.

Det næste afsnit, vil fokusere på metode, her vil der blive kigget på eksempler for en ellipse der har centrum indenfor og udenfor polygon området.

Et eksempel med parabel vil også være inkluderet, der vil blive inddraget udregninger og konklusioner. Til afslutning på opgaven, vil der blive gennemgået beviser for at en niveaukurve for en kvadratisk funktion i to variable kan være en ellipse og or at niveaukurverne for en kvadratisk funktion i to variable kan være en parabel.

Indholdsfortegnelse
introduktion ........................................................................................................................................................................... 3
teori ............................................................................................................................................................................................... 3
definitionen af en kvadratisk funktion i to variable.................................................................................................................. 3
økonomisk sammenhæng: ............................................................................................................................................................................ 4
redegørelse for hvordan man optimerer en kvadratiskfunktion på et begrænset polygonområde................... 4
cirkler: ................................................................................................................................................................................................................... 4 ellipser................................................................................................................................................................................................................... 5
parabler ................................................................................................................................................................................................................ 6
en kvadratisk funktion i to variabler....................................................................................................................................................... 6
metode .......................................................................................................................................................................................... 6
eksempel på anvendelse af kvadratisk optimeringsproblem indenfor økonomi, hvor niveaukurverne er en ellipse og centrum af ellipserne ligger indenfor polygonområdet. eksempel på anvendelse af et kvadratisk optimeringsproblem indenfor økonomi, hvor niveaukurverne er ellipser og centrum af ellipserne ligger udenfor polygonområde
eksempel på anvendelse af et kvadratisk optimeringsproblem indenfor økonomi, hvor niveaukurverne er en parabel.
beviser: ....................................................................................................................................................................................... 11
argumenter for at en niveaukurve for en kvadratisk funktion i to variable kan være en ellipse,............................11
definition: ellipsens ligning .......................................................................................................................................................................13
argumenter for at niveaukurverne for en kvadratisk funktion i to variable kan være en parabel. ........................15

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her