LP optimering | Matematik A

Indholdsfortegnelse
1. Lave et mindmap over de vigtigste begreber i emnet: Lineær programmering

2. Introducere lineære funktioner med to variable

3. Forklare de forskellige problemstillinger der findes indenfor lineær programmering og give et eksempel på, hvordan niveaulinjerne anvendes til at løse en konkret problemstilling. Vær gerne meget konkrete i jeres forklaringer.
- Vi tager udgangspunkt i følgende problemstilling

Eksempel;
1. Definerer x og y variablerne
2. Opstiller begrænsningslinjer, og indtegner dem i et koordinatsystem
- Slibning;
- Hærdning;
- Pakning;
3. Kriteriefunktion
4. Niveaulinjer
5. Konklusion

4. Forklare hvad en følsomhedsanalyse er. Understøt gerne med et eksempel
- Følsomhedsalgoritme

5. Forklare begrebet skyggepris
- Laver videre på eksempel fra tidligere eksempel:

Uddrag
Arbejder man med lineære optimering, støder man til kendskab med lineære funktion i to variable.

Denne slags funktion har til formål at vise hvordan et problem inden for LP-optimering løses med en funktion i et to-dimensionalt koordinatsystem, når funktionen reelt er i tre dimensioner.

I funktionen indgår der to uafhængige variable, dvs. at funktionsværdien afhænger af to parametre.

---

Lineær programmering er en metode, der anvendes til behandling af problemer om den optimale anvendelse af kapacitet af produktionsmidler, når der produceres flere produkter på samme tid, dvs.

man vil gerne fastlægge det optimale salg af produktionen af flere varer, hvor der er knap kapacitet på flere områder, men forskellige dækningsbidrag på produkterne.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu