SO3 – bæredygtighed og optimering

Opgavebeskrivelse
Del 1:
Redegør for CSR-begrebet og forklar hvorfor det er blevet så relevant. Kom herindunder ind på tøjbranchens påvirkning af miljøet.

Analyser H&M’s aktiviteter i forbindelse med CSR (Ashridges). Perspektiver til branchen og konkurrenterne.

Med udgangspunkt i de forskellige opstillede beregninger i sustainability-rapporten bedes I analysere H&M’s miljø-indsats samt vurdere om deres mål er realistiske.

Vurder hvorledes H&M kan sikre sig de overholder principperne i FN’s Global Conduct.

Vurder med udgangspunkt figur 17.4 samt afsnit 18.2 hvilke punkter H&M lægger vægt på i deres arbejde med CSR.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Del 2:
Opg1
a) bestem a og b i p(x)
b) Betem forskriften for omsætning
c) Bestem en forskrift for o(x)
d) Bestem det optimale overskud
e) Find det optimale x0
f) Find det optimale p0

Opg 2
a) Bestem a2 og b2
b) Bestem forskriften for c2(x)
c) Bestem det størst mulige overskud

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Del 3:
1) Bestem den optimale afsætning og salgspris ved hjælp af totalmetoden og differensmetoden
2) Ud fra den før beregnede optimale pris bedes I beregne hvor mange stk. afsætningen skal stige med såfremt det skal være lønsomt at udvide CSR-indsatsen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Del 4:
1) Beregn den optimale indkøbsstørrelse af stof for virksomheden.
2) Undersøg hvad der sker med den optimale indkøbsstørrelse hvis lageromkostninger stiger til 25%.
3) Undersøg hvad der sker med den optimale indkøbsstørrelse hvis ordreomkostninger stiger til kr. 800.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Del 5:
Med udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål bedes I udvælge 3 af målene og analysere, hvordan tøjbranchen påvirker opfyldelsen af disse mål. Perspektiver gerne til andre brancher.

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
CSR (Corporate Social Responsibility) er oversat til dansk “samfundsansvar” de tre bogstaver står for hver deres del af samfundsansvaret, den ene er folket altså arbejdstagernes forhold og vilkår.

Den anden er miljøet, hvordan man som virksomhed påvirker miljøet og forhold sig bæredygtig. Den sidste og tredje er miljøsystemet inden for “business”, altså hvordan man holder sig bæredygtig men samtidig har en god business.

CSR er altså en virksomheds ansvar for at sætte gode rammer for social- og miljømæssige forhold med hensyn i forretningsaktiviteterne i virksomheden, dette gøres i sammenspil med deres interessenter.

CSR er ikke som sådan nogen pligt en virksomhed har, men et frivilligt arbejde de gør som forbedrer deres ry og “reputation” rundt om i verden fx for deres bæredygtighed eller gode arbejdsforhold.

Det at CSR er frivilligt arbejde, altså ikke påvirket af lovgivningsmæssige forhold er en central del af begrebets betydning da virksomhederne gør dette frivilligt.

De gør det for at forbedre deres ry og ikke mindst gøre deres virksomhed attraktiv for kunder. I tøjbranchen er der kommet stor fokus på genbrug og bæredygtighed, H&M var faktisk selv en af de første virksomheder til at indføre en mulighed for kunder til at indlevere deres gamle tøj til genbrug i en H&M butik.

Dette var jo en rigtig god CSR-ide fra H&M´s side, lige indtil at man fandt ud af de brændte alt det tøj der blevet indleveret og mere til. Flere forskellige faktorer kan medføre at en virksomhed begynder at arbejde med CSR. Dette kan være følgende:

Virksomhedens størrelse, altså om de har ressourcer til at investere i CSR arbejde og om det overhovedet ville være det værd for dem hvis de ikke er særlig “kendt”.

Interessenternes opmærksomhed: Hvis virksomhedens interessenter lægger meget vægt på deres CSR er det vigtigt de tilpasser sig deres krav og opfylder dem så de får den bedste interessent relation.