Funktioner og ligninger | Matematik aflevering | 12 i karakter

Indholdsfortegnelse
Opgave 1
a) Bestem 75%-fraktilen og forklar betydningen af denne.

Opgave 2
a) Reducér udtrykket mest muligt:

Opgave 3
a) Gør rede for, at graferne skærer hinanden i punktet (−2,9) og bestem koordinaterne til det andet skæringspunkt mellem graferne.

Opgave 4

Opgave 5

Opgave 6
a) Skriv en sammenhængende tekst på ca. ½ side om emnet Beskrivende statistik. Inddrag flest mulige faglige begreber og giv et eksempel på en anvendelse.
- Anvendelse:

Uddrag
For at finde 75%-fraktilen lægger jeg frekvenserne sammen indtil det giver eller er mere 75%.

75%-fraktilen er 2. 75%-fraktilen viser at 75% af de adspurgte i stikprøven har 2, 1 eller 0 fjernsyn i husstanden og at 25% har 2 eller mere i hustanden.

---

Ved brug af viden om nulreglen vides det, at for at et produkt kan være 0 så må en af faktorerne (i dette tilfælde de to parenteser) være 0.

Vi kan derfor bekræfte at x =-1er en af løsningerne til ligningen, da -1+1 = 0, og når man ganger den anden parentes med dette, så vil produktet altid være 0 uafhængigt af dennes indhold.

Den anden løsning til ligningen findes derfor ved at have en x-værdi som giver resultatet 0 for den anden parentes, og matematisk udregnes dette således: 2x-7=0 ⇔ 2x=7 ⇔ x=3,5.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu