Indholdsfortegnelse
Synopsis 1
Virksomhedskarakteristik 2
Kritiske succes faktorer; 3
Udfordringer; 3
Udfordring 1; Faldende resultat 3
Udfordring 2; Tilpasning og udvikling af internationale markeder 4
Udfordring 3; Personaleudvikling 6
Udfordring 4; Prisstrategi 7
Udfordring 5; Fremtidig vækst 8
Metodeovervejelser 10
Bilag 1 11
Bilag 2 12
Bilag 3 12
Kildeliste; Error! Bookmark not defined.

Uddrag
Lagkagehuset er et højkvalitets bageri, der går under branchen for fremstilling af friske bageriprodukter. Deres vision er at revolutionere folkets oplevelser af brød, hvilket de vil gøre gennem deres unikke koncept og eksklusive image.

Virksomheden blev i 2008 stiftet ved en fusion af to bagerier, som var ejet af Ole Kristoffersen og Steen Skallebæk. Lagkagehuset er i dag ejet af kapitalfonden FSN Capital, som ejer omtrent ⅔ af virksomheden, hvor af Ole og Steen stadig ejer omtrent ⅓ af virksomheden.

Lagkagehuset er gået fra 3 butikker i 2009, til over 100 butikker i 2019, som er spredt ud over hele Danmark, London og New York.

Lagkagehuset er både en produktions- og servicevirksomhed, da de selv bager og producerer deres produkter og fungerer også som restauration. Deres sortiment er bredt, men med en forholdsvis dybde.

Lagkagehusets koncept bygger primært på service og højt kvalitets produkter - disse produkter skal være med til at skabe en autentisk stemning for deres kunder, og det gør de ved at skabe en café-stemning i deres butikker.

De befinder sig på både B2C og B2B-markedet, dog opererer de primært på B2C markedet, da deres primære slag foregår i deres egne butikker hvor de sælger direkte til forbrugeren.

Hvis man kigger på det økonomiske aspekt, er det tydeligt at se, at deres tal er blevet forværret over de seneste par år.

---

Valg af alternativ:
- Vi har valgt at arbejde videre med løsningsforslag 1

Kriterie
- Ønsket om at fastholde deres stærke brandværdi og fortsat have en god logistik, samt sikre sig nødvendig produktudvikling.

Implementering:
Lagkagehuset har en stor mulighed i landene nærliggende Danmark, da mange af dem har samme samfundskultur.

Købsadfærden for forbrugerne i Skandinavien er meget ens, hvor mange af landene har samme forståelse af sammenhængen mellem kvalitet og pris. Dette vil man også kunne opleve i lande som f.eks.

Holland, hvor brød-kulturen ligner Danmarks på mange måder. Da den primære købstype er vanekøb i Lagkagehuset, skal de nye markeder være drevet på samme måde. Herefter kan man friste kunden med impulskøb i butikken.

Implementering af butikker i nabolande, betyder også, at de kan bibeholde, det de nævner som en matrix organisation med centrale funktioner i Danmark.

Dette vil både lade dem beholde fordelen med, at det er billigere for virksomheden, samt gøre samarbejdet og kommunikation nemmere, da det kun skal kommunikeres til et sted.

Dette betyder at regnskabet ikke påvirkes betydeligt på dette punkt. Omkostningerne vil især stige i form af investeringer til åbning af butikker. Lagkagehuset nævner, at det kræver ca. 8-10 butikker for at støtte hinanden og få en god økonomisk profit.

Dette vil især påvirke virksomhedens anlægsaktiver og personaleomkostninger i regnskabet. Her vil deres butikskoncept med bager være dyrere at implementere med større forbrug til strøm og el, dog regner de også her med en lokation uden for byen og derfor billigere husleje.