Indholdsfortegnelse
At arbejde med cases
Fase 1: Forståelse
Fase 2: Situationsanalyse
Fase 3: Løsningsforslag
Fase 4: Konsekvenser
Fase 5: Præsentation

Økonomiske kompetencer

Centrale begreber i Erhvervscase
Situationsanalyse:
Forretningsmodel:

Eksamen i Erhvervscase
Synopsis:

Uddrag
I erhvervscase kommer man til at arbejde med relevante it-værktøjer. Både når man udarbejder og skriver synopsis og når man skal udarbejde sin præsentation som man skal have med til eksamen.

Her bruger man sin økonomiske redskabskompetence. Dvs. at kunne udvælge og anvende relevante redskaber (it-værktøjer) i forbindelse med økonomiske forhold og at kunne reflektere og dette.I erhvervscase vil det være relevant at bruge it-redskaber som f.eks.

Excel til håndtering og præsentation af økonomiske data.Når man skal lave sin dataindsamling, skal man have kendskab til, hvordan man finder data i gængse databaser som f.eks. Navne Numre Erhverv, Danmarks Statistik og Euromonito.

---

Det er en fordel at have flere forskellige løsningsforslag til virksomheden, da det giver muligheden for at stille løsningsforslagene over for hinanden og finde fordele og ulemper ved det forskellige forslag.

Når man i gruppen har besluttet hvilket løsningsforslag man som gruppe vil anbefale virksomheden, skal man overveje, hvilke konsekvenser det kan medføre til virksomheden, for at kunne gennemføre løsningsforslagene.

Enhver løsning vil altid medføre en række problemer og risici.Det er derfor også vigtigt at diskutere løsningsforslagene grundigt, inden man præsentere det for virksomheden.

Man skal f.eks. bedømme om en større reklameindsats vil have en så stor positiv effekt på afsætningen, ift. Hvilke omkostninger det vil medføre.

---

Som til alle andre eksamener er der en laaang række bedømmelseskriterier.

Man bliver til eksamen i erhvervscase bedømt på ens evne til at:
- Indsamle, analysere og vurdere informationer om virksomhedens interne og eksterne forhold

- Identificere en virksomheds kritiske succesfaktorer ud fra en analyse af virksomhedens forretningsmodel

- Argumentere for en virksomheds centrale udfordringer ud fra interne og eksterne analyser

- Udvikle løsninger på en virksomheds udfordringer ud fra en kreativ proces

- Argumentere fagligt for udvalgte løsninger og deres konsekvenser

- Formidle viden med anvendelse af faglige ræsonnementer

- Anvende it og medier til informationssøgning, samarbejde, produktion og formidling

- Forholde dig kritisk til egne arbejdsprocesser og resultater.