Indholdsfortegnelse
Indlånskonti
- Anfordringskonto
- (Aftaleindlån) Højrentekonto
- (Aftaleindlån)Opsparingskonto
- Renter der kan medføre tab for banken

Udlånskonti
- Boliglån
- Billån
- Forbrugslån
- Byggelån
- Forskel på rentesatserne
- Boliglån der ikke nødvendigvis bruges til boligen

Kassekredit
- Hvad er en kassekredit?
- Hvorfor er kassekreditten billigst?

Alternative banker/lånemuligheder
- Kviklån

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
Anfordringskonto
En anfordringskonto er en bankkonto, som ofte fremgår som en lønkonto. Denne konto har en lav rente, da man til hver en tid, kan trække sine penge herfra. Nogle af bankerne anvender samlerabat.

Ofte appelleres der til unge under 25, idet man i senere livsfaser har flere bankengagementer, og er mindre tilbøjelig til at skifte bank. Dette er til formål at kapre kunder, og ikke at skabe overskud på kort sigt.

(Aftaleindlån) Højrentekonto
En højrentekonto er en indlånskonto, hvor banken og indskyderen indgår en aftale om, at kontoens beløb først må hæves efter en given periode.

Indskyderen kan dermed opnå en højere rente. Dog kan denne aftale stadig brydes, men med store omkostninger. Dels et gebyr, dels en strafrente.

(Aftaleindlån)Opsparingskonto
En opsparingskonto er en indlånskonto, hvor man først på en given dato kan trække sine opsparede penge - til tider i afmålte portioner.

Dette kan fx. være en børneopsparing, som først bliver “åbnet”, den dag man fylder 21 år. Dette sikrer banken, at de har rådighed over kontoens beløb, og dermed kan udlåne indskyderens penge til andre kunder. Indskyderen kan dermed også opnå en højere rente

Renter der kan medføre tab for banken
For at kabre unge kunder, skal banken gøre sig attraktive i form af høje renter mm. I den første tid. Dette medfører tab for banken, men med et positiv output, i form af nye kunder.