Indholdsfortegnelse
Virksomhedskarakteristik 3
Swot 3
Kritiske Succesfaktorer 4
Udfordringer Og Løsningsforslag
Udfordring 1 5
Udfordring 2 6
Bilag:
Bilag 1 - Regnskabsanalyse 11
Bilag 2 - Konkurrence Tragtmodel 12
Bilag 4 - Værdikæde 13
Bilag 5 - Porters 5 Forces 14
Bilag 6 - Business Model Canvas 15
Bilag 7 - De 7 P’er 17
Bilag 8 - Omverdensanalyse 18
Bilag 10 - Metodeovervejelse 20
Bilag 11 Kildeliste 22

Uddrag
Virksomhedskarakteristik
Louisiana er et dansk museum som åbnede dørene i 1958. Stifteren Knud W. Jensen havde en stor drøm om at skabe et museum for den moderne kunst, som hidtil ikke havde en særlig plads på de hjemlige museer.

Navnet “Louisiana” kommer fra landstedet som Knud W. Jensen overtog, som han efterfølgende omdannede til museet.

Visionen med museet var, at skabe et sted som føltes som et privat hjem. I dag rummer museet 300 ansatte, som hvert år byder mere end 700.000 gæster velkomne i det moderne museum.

---

Støtte fra staten, fonder og privat personer:
Støtten fra staten, fonder og privat personer er den eneste grund til at Louisiana kan fortsætte med at købe kunst ind og opretholde deres museum

Fondene betaler for det meste de direkte udgifter til udstillinger og der er derfor ikke nogen penge fra dem til andet end det.

Før corona stod fondene for ca. 50% af udgifterne fra udstillingerne men det tal er steget efter corona fordi at Louisiana er blevet ekstra presset og fondene vil derfor gerne hjælpe lidt ekstra for at opretholde gode udstillinger og gode oplevelser.

Staten betaler 32 millioner om året til Louisiana hvilket ca. er det de bruger på kunstværker om året men da fondene allerede betaler meget af det kan pengene også gå til personaleomkostninger mm.

Interessen for kunst forbliver høj:
Interessen for kunst er steget de sidste år før corona. Det kan man se på det øget antal af besøgende på Louisiana (før corona) som faktisk ikke er gået ud over besøgstallene hos andre konsumusser hvilket siger noget om stigningen i interessen for kunst.

Under corona er salget af kunst steget enormt meget hvilket fortæller os at interessen stadigvæk er der og også stiger igen efter corona.

Det er altafgørende for Louisiana da det er den serviceydelse det tilbyder, hvis der ingen interesse for kunst var så ville Louisiana heller ikke have nogen besøgende.

Turistattraktion:
45% af Louisiana’s kunder er turister. Derfor er det vigtigt at de bliver ved med at være en turistattraktion da de ville miste næsten halvdelen af deres kunder hvilket svarer til en sjettedel af deres indtjening.

Louisiana er i mange kalendere og turistbøger som et forslag til hvad man skal i Danmark. De står som en af de store attraktioner, på niveau med bla.

Nyhavn hvilket er med til at skabe stor interesse fra turisterne. Det er derfor vigtigt for Louisiana at bibeholde den status som stor turistattraktion.

Hjemlige omgivelser der møder kundes behov:
Louisianas arkitektur er bygget således at man er i øjenhøjde og ikke føler at man skal være stille eller fin og formel for at bevæge sig i museet.

Fx er døren og trapperne i normal størrelse til forskel fra andre museer. Louisiana skal ligne et privat hjem. Det skal være hjemligt og inviterer det almindelige menneske ind.

Louisiana er et moderne kunstmuseum derfor skal det passe til moderne mennesker. Af den grund sørger de også for at lave samarbejder med kunstnere som også forholder sig til den almindelige persons hverdag.

For at møde gæsternes behov har man også toiletter og bænke rundt omkring, og så har de cafeen som skiller sig ud fra traditionelle og ældre kunstmuseer som ikke har spisesteder. Det

er vigtigt at fortsætte med dette da det for det første var en af det ting de skildte sig ud på da museet blev opført men også fordi det stadigvæk er en del af deres brand og kendetegn.

Gode udstillinger/arrangementer:
For at interessen for Louisiana bliver ved med at være eksisterende skal de sørge for at holde kvaliteten af ydelserne i top.

De er kendt hele verden over og mange museer er interesseret i selv at udstille deres kunst. Det er vigtigt for at der forbliver det høje antal kunder de har i dag men også for at deres konkurrenceevne forbliver høj.

Som sagt har de ikke særligt mange penge og derfor for de nogle gange rabat eller bytter kunstværker med andre museer. Den eneste grund til at de kan dette er fordi at interessen er så høj og at de er så populære.

Louisiana har set at jo mere underholdning de kan levere jo mere aktivitet har de. Det vil sige at de både skal sørge for gode udstillinger men også at holde gang i Louisiana’s aktivitet ved hjælp af foredrag og andre arrangementer.